Money.plGospodarka Politycy Andrzej Celiński

Andrzej Celiński

Data i miejsce
urodzenia:
1950-02-26, Warszawa
Wykształcenie: wyższe

Andrzej Celiński

Socjolog, polityk, publicysta, działacz gospodarczy.
W młodości animator wielu inicjatyw opozycyjnych wobec rządów PRL. Harcerz, uczestnik Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”, założyciel „Latających Uniwersytetów” i Towarzystwa Kursów Naukowych, sekretarz Krajowej Komisji Porozumiewawczej NSZZ „Solidarność”. W 1989 roku uczestnik obrad „Okrągłego Stołu”.
Dwukrotnie wybrany do Senatu RP i także dwukrotnie do Sejmu RP. Wiceprzewodniczący Unii Demokratycznej (1993), po latach – wiceprzewodniczący (dwukrotnie: 1999-2003 i 2003-2004) Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Autor programu SLD w 1999 roku. Minister kultury w rządzie Leszka Millera. Aktualnie – przewodniczący Rady Politycznej SDPL.
W Sejmie pracował m.in. w komisjach: spraw zagranicznych, finansów publicznych, gospodarki, w komisji specjalnej ds. ustawy lobbingowej i w specjalnej komisji śledczej ds. „Orlenu”.
Autor ponad trzystu pięćdziesięciu publikacji: głównie w Nowym Życiu Gospodarczym (gdzie przez 6 lat był stałym felietonistą), w Rzeczpospolitej (blisko pół setki artykułów), w Gazecie Wyborczej, w Trybunie, w Przeglądzie, a w okresie stanu wojennego w podziemnej „Krytyce”. Ponadto w miesięcznikach i kwartalnikach opinii oraz w pismach regionalnych.
Wielokrotnie zabierał głos na forum publicznym w węzłowych dla Kraju kwestiach społecznych, politycznych i gospodarczych.
Podejmował także działania praktyczne (zwłaszcza w latach pozostawania poza polityką). Prowadził, na własny rachunek, działalność konsultingową w zakresie doradztwa strategicznego. Był też doradcą ds. inwestycji i nadzoru właścicielskiego w spółce kapitałowej „Animeks SA”.
Członek RN wielu dużych spółek (poza jednym przypadkiem – zawsze jako przedstawiciel wiodącego prywatnego akcjonariusza). M.in.: Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie „Norwich Union”, sanockiego „Autosanu S.A.” (wiceprzewodniczący), Bankowego Domu Brokerskiego, Zakładów Chemicznych „Dwory S.A.”, „ZM Mazury S.A” w Ełku, „Elana S.A.” w Toruniu.
Na początku polskiej transformacji sprowadził do Polski pierwszą po 1989 roku wielką (prawie tysiąc miejsc pracy) inwestycję zagraniczną (produkcyjną) typu green-field, Levi Strauss (1990/1991).
Zapraszany do wygłoszenia odczytów i wykładów, m.in. w: Harvard University, Massachusetts (1987), Berkeley University, California (1988), Berlin (1993), Monterrey Tech. University, Meksyk (2001).
Aktualnie pracuje jako nauczyciel akademicki. Mieszka w Wyszogrodzie.
Członek Rady Programowej LiD.
Biografia za: www.andrzejcelinski.pl

Andrzej Celiński - staż parlamentarny:

 • Poseł IV kadencji
  • Data wybrania: 2001-09-23
 • Poseł VI kadencji
  • Data wybrania: 2007-10-21
   Lista wyborcza: Lewica i Demokraci
   Liczba głosów: 20338
 • Senator I kadencji
  • Data wybrania: 1989-06-04
 • Senator II kadencji
  • Data wybrania: 1991-10-27