Andrzej Lepper

Data i miejsce
urodzenia:
1954-06-13, Stowięcino
Stan cywilny: żonaty
Wykształcenie: średnie zawodowe
Zawód: rolnik

Andrzej Lepper

- założyciel partii Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej. Obecnie wicepremier i Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz potrójny doctor honoris causa (dwie uczelnie na Ukrainie i jedna na Białorusi).
- poseł na Sejm IV i V kadencji, przez dwa miesiące Wicemarszałek Sejmu IV kadencji, Wicemarszałek Sejmu V kadencji od 26 października 2005 do 9 maja 2006. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi i wicepremier w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza a następnie w rządzie Jarosława Kaczyńskiego od 5 maja 2006 do 22 września. Obecnie ponownie pełni obie funkcje od 16 października 2006.
- ukończył Państwowe Technikum Rolnicze w Sypniewie jako abiturient, nie przystąpił do matury.
- w latach 1974-1976 pełnił zasadniczą służbę wojskową. Zanim zajął się polityką pracował w Stacji Hodowli Roślin w Górzynie, zajmował kierownicze stanowiska w PGR w Rzechocinie i Państwowym Ośrodku Hodowli Zarodowej w Kusicach.
- od 1977 do 1980 należał do PZPR. W 1991 r. założył i został Przewodniczącym Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, związanego początkowo głównie z rolnikami niespłacającymi zaciągniętych kredytów. W 1992 założyciel i Przewodniczący Partii Samoobrona RP. Funkcję tą pełni do dziś. W wyborach do Sejmu we wrześniu 1993 r. lista "Samoobrona ? Leppera" uzyskała 2,78% głosów (3,35% głosów w 44 okręgach, gdzie zarejestrował listy).
- w wyborach w 1995 r. Andrzej Lepper kandydował na urząd Prezydenta RP, zdobywając 1,32% poparcia.
- w wyborach w 1997 r. lista "Przymierze Samoobrona" uzyskała 0,08% głosów (0,24% w 16 okręgach).
- w wyborach prezydenckich w 2000 r. zdobył 3,05% poparcia.
- w latach 1998-2001 był radnym Sejmiku województwa zachodniopomorskiego.10,2% głosów
- zdobył mandat poselski w 2001 otrzymawszy 44 814 głosów z okręgu 40 Koszalin. W Sejmie IV kadencji objął funkcję wicemarszałka Sejmu, jednak już pod koniec listopada 2001 został z tej funkcji odwołany. 26 kwietnia 2002 r. został powołany do składu komisji ds. kontroli państwowej. Uczestniczył w jej pracach do 21 stycznia 2005 r. Tego samego dnia wszedł do składu Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej, do której należał do końca IV kadencji.
- 23 kwietnia 2005 r. ogłosił, że wystartuje w wyborach prezydenckich w 2005 r. Poparcia udzieliły mu Centrum Informacji Aferalnej, Forum Słowiańskie, Front Narodowo-Robotniczy, Fundacja Andrzeja Leppera "Samoobrona Dzieciom", Krajowe Stowarzyszenie Obrońców Polskiego Przemysłu Mięsnego, Lewica Narodowa, Młodzieżowe Porozumienie Organizacji Patriotycznych, Ogólnopolska Młodzieżowa Organizacja Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, Stronnictwo Narodowe i Związek Zawodowy Rolnictwa Samoobrona.
- jego sztab wyborczy został zarejestrowany 8 sierpnia 2005. Swój udział w wyborach zakończył w I turze z wynikiem 2 259 094 głosów (15,11%) zajął trzecie miejsce. Zaapelował do swoich wyborców o oddanie w II turze głosu na Lecha Kaczyńskiego.
W Sejmie IV kadencji został wybrany wicemarszałkiem Sejmu. Funkcję pełnił od października 2001 do chwili odwołania w listopadzie 2001.
Do Sejmu V kadencji wybrany ponownie z okręgu koszalińskiego liczbą 33 535 głosów. Osiągnął wynik gorszy o 11 279 niż 4 lata wcześniej. Wybrany 26 października 2005 na wicemarszałka Sejmu; jego kandydatura była kontrowersyjna, jednak dzięki poparciu Prawa i Sprawiedliwości został ostatecznie zatwierdzony jako członek prezydium niższej izby parlamentu. Z funkcji zrezygnował 9 maja 2006 r., cztery dni po powołaniu na ministra rolnictwa i wicepremiera.
- 5 maja 2006 r. po wejściu Samoobrony do koalicji rządowej z Prawem i Sprawiedliwością, Lepper został mianowany wicepremierem i ministrem rolnictwa i rozwoju wsi w rządzie premiera Kazimierza Marcinkiewicza a następnie 14 lipca 2006 w rządzie Jarosława Kaczyńskiego.
- 21 września 2006 roku Jarosław Kaczyński zapowiedział jego dymisję po sporze o długą listę nieuzgodnionych wcześniej żądań budżetowych. 22 września prezydent Lech Kaczyński odwołał Andrzeja Leppera ze stanowisk rządowych. Jednak już 16 października 2006 ponownie mianował go na oba urzędy. - 9 lipca 2007 po raz kolejny Andrzej Lepper został odwołany z tego stanowiska w związku ze śledztwem Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
W przedterminowych wyborach w 2007 Andrzej Lepper bez powodzenia ubiegał się o fotel poselski. Lista Samoobrony RP nie przekroczyła wynoszącego 5% progu wyborczego. W 2008 roku bezskutecznie kandydował także w wyborach uzupełniających do Senatu w okręgu krośnieńskim W listopadzie 2009 roku uzyskał status pokrzywdzonego w śledztwie dotyczącym tzw. afery gruntowej.
W marcu 2010 roku Andrzej Lepper został ogłoszony kandydatem Samoobrony RP w wyborach prezydenckich. W maju Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła jego rejestracji z uwagi na uprzednią karalność. Kolejnego dnia (11 maja 2010) PKW uchyliła swoją decyzję, rejestrując tym samym Andrzeja Leppera jako kandydata w wyborach prezydenckich.

Andrzej Lepper - staż parlamentarny:

 • Poseł IV kadencji
 • Poseł V kadencji
  • Data wybrania: 2005-09-25
   Data wygaśnięcia mandatu: 2007-10-21
   Lista wyborcza: Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej
   Okręg wyborczy: 40 Koszalin
   Liczba głosów: 33535