Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Szymon Machniewski
|

Zasiłek rodzinny – jak się o niego starać i komu przysługuje?

3
Podziel się:

W ramach prowadzonej w Polsce polityki prorodzinnej i społecznej niektóre rodziny mogą starać się o przyznanie specjalnego świadczenia, jakim jest zasiłek rodzinny. Komu przysługuje, w jakich przypadkach i ile wynosi w 2022 roku?

Zasiłek rodzinny – jak się o niego starać i komu przysługuje?
Zasiłek rodzinny - komu przysługuje i jak się o niego ubiegać? (unsplash.com)

Czym jest zasiłek rodzinny ?

Wśród różnego rodzaju świadczeń dużą popularnością wśród Polaków cieszy się zasiłek rodzinny. Co to jest? To zasiłek, którego celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. Dzięki niemu można odciążyć rodzica lub rodziców pod względem finansowym i wspomóc ich budżet w czasie wychowywania potomstwa i sprawowania opieki nad młodym dorosłym, który jeszcze pobiera naukę. 

Ile wynosi zasiłek rodzinny?

Kluczowe znaczenie dla osób uprawnionych do uzyskania tego świadczenia ma to, w jakiej wysokości mogą go otrzymać. Ile wynosi zasiłek rodzinny? Będzie to świadczenie wypłacane w wysokości:

 • 95 zł miesięcznie – na dziecko w wieku od 0 do ukończenia 5. roku życia,
 • 124 zł miesięcznie – na dziecko w wieku od 5 do 18 lat,
 • 135 zł miesięcznie – na dziecko w wieku pomiędzy 18. a 24. rokiem życia. 

To niewiele, ale świadczenie wypłacane może być latami, co generuje sumarycznie wysoką kwotę. 

Kto może się ubiegać o zasiłek rodzinny?

Nie każdej rodzinie, w której są dzieci, należy się zasiłek rodzinny. Przysługuje:

 • matce i ojcu dziecka lub jednemu z rodziców,
 • opiekunowi prawnemu dziecka,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka, ale tylko w przypadku, gdy osoba opiekująca się dzieckiem wystąpiła do sądu rodzinnego o adopcję,
 • osobie uczącej się, która jest pełnoletnia i nie jest na utrzymaniu rodziców – dotyczy to sytuacji, w której oboje rodzice takiej osoby nie żyją lub są zobowiązani do płacenia alimentów na jej rzecz.

Dodatkowo obowiązują pewne ograniczenia wiekowe przy przyznawaniu prawa do zasiłku rodzinnego. Przysługuje w przypadku:

 • dziecka niepełnoletniego, do czasu ukończenia przez nie 18. roku życia,
 • uczniów, do czasu ukończenia nauki w szkole, ale maksymalnie do 21. roku życia,
 • dziecka z niepełnosprawnością do ukończenia przez nie 24 lat, jeśli kontynuuje ono naukę w szkole lub w szkole wyższej,
 • osoby pełnoletniej, która nie jest na utrzymaniu rodziców, do ukończenia przez nią 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej. 

Jakie są kryteria przyznania zasiłku rodzinnego?

Skutecznie wniosek o zasiłek rodzinny mogą złożyć uprawnione do tego osoby, które spełnią kryterium dochodowe. Określono, że miesięczny zarobek rodziny lub osoby uczącej się nie może przekroczyć kwoty:

 • 674 zł w przeliczeniu na osobę,
 • 764 zł w przeliczeniu na osobę, jeśli członkiem rodziny lub osobą uczącą się jest niepełnosprawny. 

Przy przekroczeniu takiej granicy dochodu obowiązuje mechanizm złotówka za złotówkę, co oznacza, że przysługujące świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego. Jeśli zasiłek zostanie zmniejszony do mniej niż 20 zł, nie będzie wypłacany. 

Komu nie przysługuje zasiłek rodzinny?

Kiedy dochód na osobę w rodzinie jest zbyt wysoki, nie otrzymasz zasiłku rodzinnego. Kryterium to nie jest jedynym czynnikiem, który może pozbawić Cię prawa do takiego świadczenia. Nie będzie ono przysługiwało, jeśli:

 • dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
 • pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko;
 • osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba że:
 • rodzice lub jedno z rodziców nie żyje, 
 • ojciec jest nieznany, 
 • powództwo o alimenty od drugiego rodzica zostało oddalone,
 • sąd zobowiązał tylko jednego z rodzica do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 • dziecko zgodnie z orzeczeniem sądu jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko taki zasiłek za granicą, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny?

Dla uzyskania zasiłku rodzinnego konieczne będzie złożenie wniosku o ustalenie prawa do niego oraz do dodatków do zasiłku rodzinnego, które również mogą Ci przysługiwać. 

Jak złożyć wniosek o zasiłek rodzinny? Wystarczy wypełnić poszczególne okna w formularzu, podając dane zgodne z prawdą dotyczące osoby ubiegającej się o świadczenie oraz dziecka. Do wniosku należy przy tym dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający jego wiek, jeśli dziecko się uczy i ukończyło 18 lat,
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości dochodu rodziny, np. zaświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem PIT z urzędu skarbowego,
 • w przypadku dziecka powyżej 18. roku życia – oświadczenie lub zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej potwierdzające, że dziecko kontynuuje naukę,
 • w przypadku dziecka z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczonym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowo w przypadkach szczególnych potrzebne będą:

 • kopie aktów zgonu rodziców – w przypadku osoby uczącej się, której rodzice nie żyją,
 • kopia karty pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Polski,
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko. 

Wniosek o zasiłek rodzinny składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski takie przyjmowane są też niekiedy przez ośrodki pomocy społecznej lub inne jednostki organizacyjne gminy. 

Wniosek o zasiłek rodzinny online

Czy możliwe jest wnioskowanie o zasiłek rodzinny online? Od 1 lipca 2018 roku jest to dostępne. By móc wnioskować o zasiłek rodzinny przez internet, należy skorzystać z rządowego portalu Emp@tia. Do zalogowania się do portalu i skorzystania z możliwości składania dokumentów online musisz mieć profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl
gospodarka
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(3)
Tu polska
2 tyg. temu
Czy to jakiś żart czy naprawdę 95 zł na miesiąc???? To skandal co na to Unia czy oni o tym wiedzą w ogóle
olek
2 tyg. temu
Obwarowana jałmużna że aż wstyd się o nią ubiegać ale na kościół nie szkoda tam idą milony
mrMajki
2 tyg. temu
Przecież tyle to 4 osoby w rodzinie przy jednym pracującym rodzicu dostaną xd coś za inflacja nie nadążają