Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Monika Branicka
|

Formularz PIT/O. Rozliczasz ulgę podatkową? Zrobisz to na tym załączniku

0
Podziel się

Dodatkowy druk należy dołączyć do podstawowej deklaracji podatkowej.

Formularz PIT/O. Rozliczasz ulgę podatkową? Zrobisz to na tym załączniku
(Pixabay.com/Domena publiczna)
bErgJbkl

Planujesz rozliczyć wydatki na cele rehabilitacyjne? A może chcesz wykazać comiesięczne opłaty za internet? Aby skorzystać z wybranej ulgi podatkowej, do właściwej deklaracji dołączysz dodatkowy druk. Załącznik PIT/O to informacja o odliczeniach od dochodu lub podatku, z wyjątkiem wydatków mieszkaniowych.

Załącznik PIT/O wypełnią wszystkie osoby, które korzystają z odliczeń od podatku albo od dochodu (przychodu). Dotyczy to więc wielu ulg podatkowych, z wyjątkiem tej na wydatki mieszkaniowe (do jej wykazania służy przygotowany druk PIT/D). Formularz uzupełnia się równocześnie z właściwą deklaracją.

Załącznik PIT/O a deklaracja podatkowa

Ulgi podatkowe można rozliczyć wyłącznie w trzech przypadkach. Oznacza to, że druk PIT/O podatnik dołączy do następujących zeznań:

bErgJbkn
 • PIT-28 (deklaracja wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych);
 • PIT-36 (zeznanie o osiągniętych dochodach lub poniesionych stratach z działalności gospodarczej w danym roku podatkowym);
 • PIT-37 (deklaracja wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym, np. z tytułu umowy o pracę);

Formularz nie stanowi samodzielnej deklaracji podatkowej. Co to oznacza w praktyce? Złożony samodzielnie nie wywoła żadnych skutków. Wszystkie przysługujące ulgi podatnik wykazuje w PIT/O, a następnie ich wartość (osobno dla odliczeń od dochodu i od podatku) przenosi do wypełnianego zeznania. Co ważne, załącznik nie służy do informowania o odliczeniach z tytułu składek zdrowotnych, składek ZUS czy kosztów uzyskania przychodu.

Może się okazać, że przyda się więcej formularzy PIT/O. Jeśli nie starczy rubryk na wprowadzenie wszystkich rozliczanych ulg, trzeba dołożyć kolejny załącznik i określić go numerem porządkowym. Należy go odnotować na druku, w punkcie 4. Na właściwym zeznaniu podatkowym wykazuje także liczbę złożonych załączników.

bErgJbkt

Małżonkowie, którzy składają oddzielne deklaracje podatkowe, wypełniają również dwa osobne formularze PIT/O, jeśli każde z nich korzysta z odliczeń. Dołączają druk do swojego PIT-a. Muszą przy tym pamiętać o podaniu danych identyfikacyjnych drugiej osoby. W przypadku wspólnego opodatkowania dochodów, para składa wspólny PIT oraz jeden załącznik z informacją o ulgach.

PIT/O - informacja o odliczeniach od dochodu i podatku

Wysokość wydatków, które można rozliczyć w ramach ulgi ustala się na podstawie potwierdzeń wpłat. Posiadanych dokumentów nie trzeba jednak dołączać do składanej deklaracji. Wystarczy przechowywać je przez pewien czas, aż do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Urząd skarbowy ma prawo zgłosić się do podatnika z zamiarem wglądu w informacje.

Odliczenie od dochodu polega na zmniejszeniu podstawy opodatkowania, co w efekcie prowadzi do obniżenia rocznego podatku. Łączna wartość ulg w tym przypadku nie może być wyższa niż dochód po odliczeniu kwoty wolnej, strat oraz składek ZUS. Odliczenie od podatku jest natomiast bezpośrednim odjęciem wydatków od daniny, przekazywanej fiskusowi.

bErgJbku

Na formularzu PIT/O można wykazać m.in.:

 • odliczenia darowizn (cele pożytku publicznego,cele kultu religijnego, krwiodawstwo, cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i związków wyznaniowych);
 • ulgę na internet;
 • ulgę na dziecko (ulgę prorodzinną) ;
 • ulgę na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwianiem wykonywania czynności życiowych;
 • ulgę z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń;
 • ulgę z tytułu wpłat na IKZE (indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego);
 • ulgę abolicyjną;
 • ulgę na nowe technologie;
 • ulgę na wyszkolenie uczniów czy zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego;
bErgJbkO
porady
podatki
KOMENTARZE
(0)