wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-28

Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Formularz składamy do końca stycznia.

Podatnik składa PIT-28, gdy:

- zawiadomił do 20 stycznia danego roku podatkowego organ skarbowy o rozliczaniu ryczałtem przychodów z tytułu działalności gospodarczej. Inaczej jest w przypadku podatników rozpoczynających działalność w roku podatkowym. Wtedy zawiadomienie powinno być złożone w dniu rozpoczęcia działalności nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu - poprzez CEiDG-1,
- zawiadomił do 20 dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz umów o podobnym charakterze; w przypadku pierwszego przychodu w grudniu, oświadczenie należy złożyć do końca roku.


Jeżeli we wcześniejszych latach podatnik korzystał z ryczałtu i nie zrezygnował z tej formy opodatkowania, wówczas oświadczenie nie jest konieczne.

PIT-28 dotyczy osób, które w rozliczanym roku podatkowym:

- prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą indywidualnie,
- prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej lub jawnej,
- uzyskiwały przychody z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy i innych umów tego typu (o ile umowy te nie wiążą się z prowadzoną działalnością gospodarczą)


Osoby rozliczające się z wykorzystaniem ryczałtu nie mogą rozliczać kosztów uzyskania przychodów. Nie maja również prawa do stosowania niektórych ulg, np. ulgi prorodzinnej.Pobierz formularz PIT-28

Załączniki: PIT-28A, PIT-28B, PIT-2K, PIT-D
Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę