Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Anna Tylec
|
aktualizacja

Gdzie rozliczyć PIT – który urząd skarbowy jest właściwy?

0
Podziel się:

Każdy podatnik ma obowiązek wypełnienia deklaracji rocznej PIT w wyznaczonym odgórnie terminie. Znaczenie ma również złożenie zeznania podatkowego do odpowiedniego urzędu skarbowego, właściwego miejscu zamieszkania. Jak ustalić właściwy urząd skarbowy, do którego powinniśmy złożyć roczny PIT?

Rozliczenie PIT powinno trafić do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania podatnika
Rozliczenie PIT powinno trafić do urzędu skarbowego właściwego miejscu zamieszkania podatnika

Deklaracja PIT - urząd właściwy miejscu zamieszkania czy zameldowania?

Urząd skarbowy, w którym podatnik składa roczny PIT to urząd właściwy miejscu zamieszkania. Adres zameldowania to termin działający w obrębie prawa administracyjnego i nie odnosi się do interesów skarbówki. Co ważne, jeśli osoba rozliczająca PIT kilkukrotnie zmieniała adres zamieszkania w ciągu roku podatkowego, powinna złożyć deklarację do urzędu skarbowego, który odpowiada miejscu jej pobytu w dniu 31 grudnia tego roku. Przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą jako osoby fizyczne obowiązują te same zasady.

Właściwym rozliczeniu podatku urzędem będzie ten odpowiadający ich miejscu zamieszkania na ostatni dzień roku podatkowego. Jeśli przedsiębiorstwo jest spółką dwóch osób fizycznych, każdy ze wspólników rozliczy się we właściwym swojemu adresowi organie skarbowym.

Złożenie deklaracji w niewłaściwym urzędzie uznawane jest za błąd, ale nie jest rozpatrywane jako wykroczenie. W takich sytuacjach placówki skomunikują się między sobą i przekażą daną deklarację podatkową do odpowiedniego miejsca.

Zmiana adresu a rozliczenie PIT

Może zdarzyć się tak, że dany podatnik w ciągu roku podatkowego zmieni adres zamieszkania, trwale lub tymczasowo. W takim przypadku nawet jeśli przez większą część roku zamieszkiwał w jednym miejscu, a do drugiego przeprowadził się pod koniec roku, złoży swoje zeznanie PIT w urzędzie właściwym drugiemu adresowi, o ile mieszkał tam w dniu 31 grudnia danego roku.

Inna sytuacja to taka, gdy przeprowadzka następuje po zakończeniu roku podatkowego, ale jeszcze przed złożeniem zeznania rocznego, na przykład w połowie stycznia. Wtedy również należy zastosować zasadę o miejscu zamieszkania właściwym na dzień 31 grudnia.

Informowanie fiskusa o zmianie miejsca zamieszkania nastąpi bezpośrednio w składanym rozliczeniu PIT. Nowy adres należy wpisać w formularzu PIT za dany rok podatkowy.

Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej właściwy będzie druk PIT-37, przedsiębiorcy rozliczający przychody z działalności na zasadach ogólnych wypełnią PIT-36, a ci, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, złożą druk PIT-28. W każdym z tych formularzy miejscem na wpisanie aktualnego (na 31 grudnia danego roku) adresu jest część B.

Podatnicy (osoby fizyczne) lubiący mieć wszystko dopięte na ostatni guzik po przeprowadzce mogą dostarczyć do urzędu skarbowego załącznik ZAP-3. Formularz wypełnia się przy zmianie danych osobowych: nazwiska, danych kontaktowych, adresu korespondencji lub numeru konta bankowego. Załącznik można przesłać online z wymogiem podpisu elektronicznego, wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście. Warto jednak pamiętać, że dostarczenie druku w celu zmiany adresu nie jest wymogiem formalnym, a jedynie gestem woli podatnika.

Przedsiębiorców składających PIT obowiązują te same zasady. Jednak w przypadku, gdy widnieją w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), ich obowiązkiem jest zgłoszenie zmiany adresu na druku CEIDG-1 najpóźniej 7 dni po jej dokonaniu. Wniosek NIP-7 należy wypełnić, jeśli przedsiębiorca posiada NIP, ale nie został wpisany do ewidencji. Wnioski składane są w odpowiednim urzędzie miasta albo gminy, ewentualnie online.

Wspólny PIT małżonków a wybór urzędu skarbowego

Jeśli małżonkowie pozostawali w formalnym związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, posiadają wspólny majątek i każde z nich rozlicza się według zasad ogólnych, mają prawo do wspólnego rozliczenia PIT. Zdarza się jednak, że ich adresy się różnią, ponieważ jeden z małżonków wyjeżdża na przykład do innego miasta w celach zarobkowych. Wtedy właśnie mają dowolność wyboru urzędu skarbowego, w którym złożą wspólny PIT: albo właściwy miejscu zamieszkania żony, albo męża. Jeśli para rozlicza się osobno, każde z nich składa swój formularz do odpowiedniej swojemu adresowi placówki US.

Właściwy urząd skarbowy dla PIT od przychodów z zagranicy

Osoby podejmujące pracę za granicą będące polskimi rezydentami mają obowiązek rozliczyć się ze swoich przychodów z rodzimym fiskusem. Dzieje się tak niezależnie od obowiązującej między Polską a krajem zarobkowania umowy międzynarodowej. Nawet jeśli cały podatek od przychodów płacony jest za granicą, w Polsce powinno zostać złożone zeznanie informujące o tym urząd skarbowy.

Podatnicy mieszkający za granicą od pewnego momentu w rozliczanym roku podatkowym zobowiązani są do złożenia PIT-u do urzędu odpowiadającemu ostatniemu miejscu zamieszkania w Polsce. Podobnie jest z osobami, które mieszkały za granicą przez cały rok podatkowy. Jeśli zmiana adresu na zagraniczny nastąpiła po zakończeniu roku, ale przed rozliczeniem, należy wysłać deklarację PIT do placówki skarbówki odpowiadającej adresowi zamieszkania podatnika z 31 grudnia rozliczanego roku podatkowego.

PIT - urząd skarbowy właściwy obcokrajowcom i nierezydentom

Jeszcze inaczej wygląda ustalenie właściwej placówki dla deklaracji PIT obcokrajowca lub nierezydenta. Obcokrajowiec, który nie posiada w Polsce stałe miejsca zamieszkania, deklarację składa do placówki właściwej miejscu pobytu. Organem skarbowym dla osób z zagranic jest natomiast urząd właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Ponadto jeśli podatnik cudzoziemiec posiada polską rezydencję podatkową, opodatkowaniu dodatkowo podlega całość jego dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.

Status nierezydenta z kolei oznacza, że podatnik podlega obowiązkowi odprowadzenia podatku tylko od dochodów osiąganych w Polsce. Co więcej, w każdym województwie wyznaczony jest naczelnik urzędu skarbowego, który zajmuje się rozliczeniami nierezydentów i obcokrajowców, a więc to do niego powinien zostać wysłany formularz zeznania rocznego PIT.

Urząd skarbowy przy rozliczeniu PIT przez internet

Podatnicy mają możliwość złożenia zeznania PIT drogą elektroniczną przez Portal Podatkowy czy e-Deklaracje. W tym przypadku potwierdzeniem tożsamości jest podpis elektroniczny, profil zaufany lub informacja o dochodzie uzyskanym w poprzednim roku podatkowym. Przy rozliczeniu PIT przez internet bardzo przydatnym rozwiązaniem jest samodzielne przyporządkowywanie przez program właściwego urzędu skarbowego. Wystarczy wpisać adres zamieszkania, a rubryka z danymi skarbówki uzupełni się samoczynnie.

porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)