Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
Przejdź na
Anna Tylec
|
aktualizacja

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy. Usługa Twój e-PIT

0
Podziel się:

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy to jedno z ułatwień, z którego skorzystać mogą osoby uzyskujące przychód od płatnika. Rozwiązanie ma swoje wady i zalety.

Urząd skarbowy proponuje podatnikom pomoc w rozliczeniu rocznym PIT
Urząd skarbowy proponuje podatnikom pomoc w rozliczeniu rocznym PIT (shutterfil77)

Wielu podatnikom wypełnienie deklaracji PIT sprawia trudności, dlatego fiskus proponuje kilka ułatwień. Jednym z nich jest rozliczenie PIT przez sam urząd skarbowy. Z prawa mogą skorzystać podatnicy otrzymujący pobory do płatnika.

Kogo dotyczy rozliczenie PIT przez urząd skarbowy?

Rozliczenie podatkowe przez urząd skarbowy możliwe jest w przypadku osób, które w danym roku podatkowym uzyskały przychód za pośrednictwem płatnika: pracodawcy, zleceniodawcy czy organu rentowego.

Jeszcze do niedawna pracownicy mieli prawo przekazać obowiązek wypełnienia deklaracji podatkowej swojemu pracodawcy, składając w wymaganym terminie PIT-12. Płatnik natomiast na druku PIT-40 dostarczał zestaw informacji na temat dochodu i składek podatnika właściwej placówce urzędu skarbowego. Druki te jednak nie obowiązują już od rozliczenia PIT za rok 2017, ale skarbówka otwiera przed podatnikami nową furtkę.

Osoby, które nie chcą rozliczać się samodzielnie, mogą skorzystać z możliwości rozliczenia PIT przez urząd skarbowy. To nowy przywilej dedykowany podatnikom, którzy otrzymują od płatników PIT-11, PIT-R, PIT-8C lub PIT-40A/11A, a składają PIT-37 lub PIT-38.

Oznacza to, że prawo dotyczy:

 • zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub stosunku służbowego,
 • otrzymujących wynagrodzenie z tytułu zawarcia umowy zlecenia, umowy o dzieło albo kontraktu menadżerskiego, a także praw autorskich lub majątkowych,
 • osoby otrzymujące stypendium,
 • uzyskujących przychody z tzw. innych źródeł albo kapitałów pieniężnych,
 • otrzymujących przychód z tytułu wypełniania obowiązków obywatelskich lub społecznych,
 • pobierających, emeryturę, rentę albo świadczenia i zasiłki z ubezpieczenia społecznego.

Ostatnia grupa może zostać również rozliczona przez organ rentowy w formularzu PIT-40A/11A. Jednak w momencie, gdy beneficjent świadczeń chce nanieść poprawki, na przykład zadeklarować dodatkowe dochody, powinien rozliczyć się samodzielnie w formularzu PIT-37. W tym momencie ma możliwość rozliczenia podatkowego przez administrację skarbową.

Sporządzenie deklaracji podatkowej przez urząd nie wyklucza rozliczenia współmałżonków lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Kiedy nastąpi rozliczenie PIT przez skarbówkę?

Dotychczas urząd skarbowy przygotowywał finalną deklarację podatnika na jego prośbę, to znaczy po złożeniu przez podatnika wniosku PIT-WZ drogą elektroniczną. Podatnik mógł taką deklarację zaakceptować lub w przypadku nieprawidłowości odrzucić.

W rozliczeniu PIT 2019, czyli za rok podatkowy 2018 następuje ważna zmiana. Otóż od 15 stycznia 2019 roku na platformie Portal Podatkowy rusza usługa Twój e-PIT Ministerstwa Finansów. Dzięki niej każdemu podatnikowi, który spełnia wyżej wymienione warunki, udostępnione zostanie jego zeznanie podatkowe wypełnione przez Krajową Administrację Skarbową (KAS). Program ma zastosowanie jedynie, jeśli rozliczenie PIT następuje drogą elektroniczną.

Formularz PIT wypełniony przez KAS dostępny jest na stronie podatki.gov.pl w zakładce 'Twój e-PIT'. Każdy podatnik ma tam swoje konto, a dostęp możliwy jest poprzez weryfikację. Polega ona na użyciu profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podaniu następujących danych:

 • PESEL lub NIP i data urodzenia
 • kwotę przychodu z deklaracji za rok poprzedni (w PIT za 2018 rok, będzie to kwota rozliczenia za 2017 rok) – jeśli PIT za rok 2018 to pierwszy składany przez podatnika PIT, kwotą właściwą będzie 0 zł,
 • kwotę przychodu z PIT-11 lub z jednej z informacji od pracodawców za rozliczany rok podatkowy (w rozliczeniu PIT za 2018 rok będzie chodziło o przychód właśnie z 2018 roku).

Po zalogowaniu na Portal Podatkowy i wyświetleniu formularza Twój e-PIT można wykonać cztery akcje:

- sprawdzić poprawność danych, zaakceptować formularz PIT, a następnie pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO),

-sprawdzić poprawność danych, a w przypadku nieprawidłowości lub braków:

 • zmienić formę rozliczenia z indywidualnej na rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
 • zmienić lub wpisać dane organizacji pożytku publicznego (OPP), której podatnik chce przekazać 1 proc. podatku,
 • dodać ulgi na dziecko, o ile wcześniej urząd skarbowy nie otrzymał takiej informacji, albo zmienić dane dziecka/dzieci, a także dodać informację o darowiźnie na cele pożytku publicznego lub cele kultu religijnego i na cele krwiodawstwa, uldze z tytułu użytkowania internetu, odliczeniu na emeryturę - IKZE, wydatkach na cele rehabilitacyjne, uldze na badania i rozwój, a także innych ulgach, do których podatnik ma prawo, a następnie zatwierdzić deklarację PIT i pobrać UPO,

- odrzucić przygotowany przez skarbówkę PIT i wypełnić go, a następnie złożyć samodzielnie w innej formie (PIT w systemie będzie nieaktualny i nie będzie brany pod uwagę),

- nie podejmować żadnych działań, a wtedy przy niezłożeniu do 30 kwietnia formularza PIT w innej formie, deklaracja przygotowana przez KAS po tym terminie zostanie automatycznie wysłana do urzędu skarbowego i zostanie wygenerowane UPO.

Warto zaznaczyć, że KAS przygotuje zeznanie PIT dla wszystkich podatników, którym dedykowany jest program. Jeśli podatnik woli zrobić to osobiście, musi złożyć odpowiedni formularz do 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym (w PIT za rok 2018 będzie to 30 kwietnia 2019 roku). Tym samym zostanie wydane potwierdzenie złożenia zeznania PIT z US, które automatycznie odrzuci widniejący w systemie Twój e-PIT. Nie ma zatem obaw, że do urzędu finalnie wpłyną dwa druki jednego podatnika.

Twój e-PIT a 1 proc. podatku

Wielu podatników zastanawia kwestia 1 proc. podatku PIT w przypadku deklaracji sporządzonej przez KAS. Jak informuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie, w formularzu zostanie automatycznie wskazana OPP, która otrzymała 1 proc. podatku od podatnika w zeznaniu podatkowym z roku poprzedniego. Zostanie wpisany również ten sam cel szczegółowy, a także zaznaczone automatycznie wyrażenie zgody na przekazanie wybranej OPP informacji o przekazanym 1 proc. podatku. Wszystkie te dane można zmienić po zalogowaniu na konto i wyświetleniu Twój e-PIT. Nie ma zatem opcji, że darowizna przypadnie przypadkowej organizacji lub organizacji wskazanej przez urząd czy jakąkolwiek inną instytucję państwową.

Rozliczenie PIT przez urząd skarbowy – terminy

Platforma Twój e-PIT rusza 15 stycznia 2019 roku. To od tego dnia podatnicy PIT będą mieli wgląd w swoje rozliczenia wykonane przez KAS. Wszelkie kroki (zaakceptowanie, wprowadzanie zmian, odrzucenie, złożenie PIT w innej formie) należy podjąć do 30 kwietnia.

Urząd skarbowy zajmie się jednak rozpatrywaniem deklaracji PIT i ewentualnym wysyłaniem zwrotów podatku dopiero po 15 lutego. Deklaracja PIT przygotowana przez KAS należy do rozliczeń drogą elektroniczną, zatem wszelkie zwroty zostaną wysłane podatnikom w ciągu 45 dni.

Warto jednak pamiętać, że zaakceptowanie PIT na platformie lub samodzielne jego wysłanie drogą elektroniczną przed 15 lutego 2019 roku, sprawi, że zwrot i tak zostanie zatwierdzony dopiero 15 lutego właśnie. Podatnik zatem będzie mógł oczekiwać go przez 45 dni od 15 lutego. W przypadku złożenia elektronicznie PIT w dniach od 15 lutego do 30 kwietnia 2019 roku datą, od której naliczać się będzie 45 dni, jest data złożenia deklaracji i otrzymania UPO.

Plusy i minusy rozliczenia przez skarbówkę

Zaletą sporządzenia deklaracji PIT przez urząd skarbowy jest ograniczenie popełnienia błędu podczas wypełniania druku lub obliczania podatku. Poza tym odpowiedzialność za wszelkie błędy w rozliczeniu spada właśnie na skarbówkę, o ile to podatnik nie zawarł nieprawidłowych informacji podczas edytowania zeznania.

Poza tym usługa Twój e-PIT sprawia, że nie jest możliwe przekroczenie przez podatnika terminu, a nawet niezłożenie deklaracji PIT w ogóle. Oznacza to również, że nie obowiązują już kary pieniężne za takie wykroczenia. Poza tym platforma stanowi drogę elektroniczną składania zeznania, dlatego ewentualny zwrot podatku powinien zostać wysłany przez skarbówkę już w 45 dni po zatwierdzeniu deklaracji (lub 15 lutego).

Jednak powierzenie wypełnienia swojego PIT-u skarbówce ma również kilka wad. Jedną z nich jest nieuwzględnianie automatycznie danych takich jak ulga internetowa, ulga na badania i rozwój, odliczanie składek na emeryturę IKZE czy darowizny na cele publiczne lub kultu religijnego. Te informacje należy dodać samodzielnie.

porady
podatki
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)