Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Formularz PIT-40A/11A

Na zeznaniu PIT-40A podatnika rozlicza ZUS. Dokument wystawiony przez instytucję jest roczną deklaracją podatkową, której nie trzeba dodatkowo modyfikować. Organ przesyła druk w dwóch egzemplarzach - do urzędu skarbowego i do podatnika. Ma na to czas do końca lutego.

Sama deklaracja PIT-40A wystarczy, jeśli podatnik:

  • nie korzysta z odliczeń i ulg podatkowych;

  • nie korzysta ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź z formy opodatkowania jako osoba samotnie wychowująca dzieci;

  • nie uzyskał dochodów z działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnionych od podatku w Polsce na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania;

  • nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych;

  • nie osiągnął w trakcie rozliczanego okresu dochodów z innych źródeł, np. ze zbycia nieruchomości;

Formularz PIT-11A stanowi natomiast wyłącznie informację o dochodach wypłacanych z organów rentowych (np. z ZUS-u), czyli m.in. emerytur, rent i zasiłków przedemerytalnych. Dodatkowo, na druku znajduje się również wykaz pobranych zaliczek na podatek oraz potrąconych kwot składki zdrowotnej. Dokument trafi w ręce osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego. Na jego podstawie podatnik samodzielnie sporządza zeznanie podatkowe, które musi złożyć do właściwego urzędu skarbowego (na PIT-37 lub PIT-36).


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę