Formularz PIT-38

PIT-38 jest przeznaczony do rozliczenia w sytuacji zbycia prywatnych papierów wartościowych lub udziałów w spółkach. Deklarację - podobnie jak większość druków - należy złożyć do końca kwietnia następującego po roku podatkowym (przez wzgląd na układ dni wolnych w 2017 roku ostateczny termin wypada 2 maja).

Deklarację wypełnią osoby, które objęły udziały w spółkach z osobowością prawną albo zarobiły na odpłatnym zbyciu:

  • papierów wartościowych;

  • pożyczonych papierów wartościowych;

  • pochodnych instrumentów podatkowych;

  • udziałów w spółkach z osobowością prawną;

Zwykle podstawą wypełnienia druku jest PIT-8C. Dokument dostarcza biuro maklerskie, które obsługuje rachunek inwestycyjny podatnika.

Małżonkowie wypełniają dwa formularze PIT-38, niezależnie od siebie.


Inne formularze PIT
Narzędzie oblicza:
składki na ZUS, na NFZ, wynagrodzenie brutto, zaliczkę na podatek dochodowy, koszt ponoszony przez pracodawcę