Money.pl

Portfel

Użytkownik: pszczol, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3367

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   85,54% portfela
Pz cormay sa (CRM) 85,54% 5.82 0.73 5125 -87,43
Gotówka   14,46% portfela
Gotówka 14,46% - - - -
-87,43