Money.pl

Portfel

Użytkownik: Zedzio, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 14637

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   25,96% portfela
Orange polska sa (OPL) 9591 1500,00 12.62 6.39 3838 -49,53 -9412,82
Akcje NewConnect   7,76% portfela
Euro-tax.pl sa (ETX) 2865.28 968,00 4.55 2.96 3840 -35,43 -1572,41
Gotówka   66,28% portfela
Gotówka 24482.5 - - - - - -
-46,86 -10985,23

Aktualnie posiadany kapitał: 23441,51 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 12456,28 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 6079,21 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: -4906,02 PLN