Money.pl

Portfel

Użytkownik: Zedzio, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 15271

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Akcje   26,43% portfela
Orange polska sa (OPL) 10215 1500,00 12.62 6.81 4321 -46,25 -8788,82
Akcje NewConnect   10,22% portfela
Euro-tax.pl sa (ETX) 3949.44 968,00 4.55 4.08 4323 -11,00 -488,25
Gotówka   63,35% portfela
Gotówka 24482.5 - - - - - -
-39,58 -9277,07

Aktualnie posiadany kapitał: 23441,51 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 14164,44 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: 6079,21 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: -3197,86 PLN