Money.pl

Portfel

Użytkownik: saul, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 5433

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Waluty NBP   35,18% portfela
USD 35,18% 3.5282 4.2928 5525 21,67
Lokaty   64,82% portfela
8%, 12m 64,82% - - 5490 230,18
105,99