Money.pl

Portfel

Użytkownik: de havik, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 4157

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   42,24% portfela
Kppd sa (KPD) 21,92% 89.90 71.40 6054 -20,58
Mostostal zabrze sa (MSZ) 20,32% 9.60 3.31 6054 -65,52
Gotówka   57,76% portfela
Gotówka 57,76% - - - -
-51,19