Money.pl

Portfel

Użytkownik: synonim, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 214236

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Lokaty   63,26% portfela
2%, 12m 63,26% - - 1776 10,18
Gotówka   32,93% portfela
Gotówka 32,93% - - - -
Obligacje   3,81% portfela
Sp (ds0725) 0,94% 105.52 98.44 2599 -7,15
Sp (ds1020) 0,62% 115.59 108.80 2736 -6,28
DS1023 0,20% 101.00 103.80 2736 2,27
Gpw (gpw1022) 1,09% 101.49 101.80 1773 -0,19
Pkn orlen (pkn0420) 0,95% 108.07 105.99 1616 -2,31
9,30