Money.pl

Portfel

Użytkownik: synonim, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 211198

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
TFI   34,99% portfela
PZU Oszczędnościowy 15,90% 68.6273 79.7900 2588 16,27
UniOszczędnościowy 18,96% 121.2820 124.5000 2514 2,65
PKO Obligacji Skarbowych 0,14% 2156.7800 2191.8100 642 1,62
Lokaty   60,36% portfela
2%, 12m 60,36% - - 945 5,30
Gotówka   0,92% portfela
Gotówka 0,92% - - - -
Obligacje   3,73% portfela
Sp (ds0725) 0,94% 105.52 98.44 1768 -7,15
Sp (ds1020) 0,62% 115.59 108.80 1905 -6,28
DS1023 0,20% 101.00 103.80 1905 2,27
Gpw (gpw0122) 0,04% 101.81 101.79 13 -2,42
Gpw (gpw1022) 0,97% 101.41 101.80 942 0,02
Pkn orlen (pkn0420) 0,95% 108.07 105.99 785 -2,31
6,02