Money.pl

Portfel

Użytkownik: synonim, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 216161

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Lokaty   63,74% portfela
2%, 12m 63,74% - - 2152 12,48
Gotówka   32,50% portfela
Gotówka 32,50% - - - -
Obligacje   3,76% portfela
Sp (ds0725) 0,93% 105.52 98.44 2975 -7,15
Sp (ds1020) 0,62% 115.59 108.80 3112 -6,28
DS1023 0,20% 101.00 103.80 3112 2,27
Gpw (gpw1022) 1,08% 101.49 101.80 2149 -0,19
Pkn orlen (pkn0420) 0,94% 108.07 105.99 1992 -2,31
11,46