Money.pl

Portfel

Użytkownik: robertw7, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 8618

Twój Portfel
Nazwa Wartość
[zł]
Liczba Śr. cena
zakupu
Aktualna
cena
Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%] Zysk [zł]
Waluty Forex   31,45% portfela
CHF 4077 1000,00 2.7140 4.0770 5659 50,22 1363,00
USD 136086.6 36500,00 2.9563 3.7284 5687 26,12 28182,75
Gotówka   68,55% portfela
Gotówka 305550.88 - - - - - -
26,71 29545,75

Aktualnie posiadany kapitał: 110617,85 PLN
Łączna wartość posiadanych walorów: 140163,60 PLN
Zysk z dotychczas sprzedanych walorów: -15739,20 PLN
Łączny zysk od początku inwestowania: 13806,55 PLN