Money.pl

Portfel

Użytkownik: Waxa_tru, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 3348

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   37,44% portfela
Bank pekao sa (PEO) 37,44% 189.70 80.90 5155 -57,58
Gotówka   62,56% portfela
Gotówka 62,56% - - - -
-57,58