Money.pl

Portfel

Użytkownik: Aron-antyklerykał, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 10631

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   99,57% portfela
Ampli sa w upadłości układowej (APL) 0,46% 3.53 1.18 4802 -66,71
Asbisc enterprises plc. (ASB) 62,75% 0.73 28.90 5463 3860,47
Cognor holding sa (COG) 8,35% 6.44 7.26 5393 12,33
Decora sa (DCR) 8,63% 19.26 41.00 5021 111,99
Lentex sa (LTX) 0,81% 25.30 7.00 5019 -72,44
Mercor sa (MCR) 2,09% 22.61 21.90 5335 -4,77
Mirbud sa (MRB) 10,03% 1.94 6.60 5333 238,11
Mostostal zabrze sa (MSZ) 3,37% 4.04 3.31 5460 -18,47
Marvipol development sa (MVP) 3,07% 10.87 7.86 4797 -27,98
Gotówka   0,43% portfela
Gotówka 0,43% - - - -
221,37