Money.pl

Portfel

Użytkownik: rycerzORTALIONU, Ilość wyświetleń portfela publicznego: 1273

Twój Portfel
Nazwa Procentowa zawartość
portfela
Śr. cena
zakupu
Aktualna cena Okres
inwestycji
[dni]
Zysk [%]
Akcje   6,44% portfela
Police sa (PCE) 6,44% 10.95 10.20 3838 -7,31
Lokaty   46,56% portfela
5.55%, 6m 46,56% - - 3877 77,11
Gotówka   47,00% portfela
Gotówka 47,00% - - - -
59,47