Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
Anna Tylec
|
aktualizacja

Czy należy rozliczyć spadek w PIT?

21
Podziel się

Spadek nie podlega ustawie o podatku od dochodu osób fizycznych, dlatego poza kilkoma szczególnymi wyjątkami nie jest przedmiotem rozliczenia w deklaracji rocznej PIT.

Dziedziczone spadki i darowizny nie podlegają opodatkowaniu PIT
Dziedziczone spadki i darowizny nie podlegają opodatkowaniu PIT (greg801/iStockphoto)
bDAjJAut

Spadku nie trzeba rozliczać w deklaracji PIT. Podlega on bowiem opodatkowaniu wynikającym z ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie zaś od dochodu osób fizycznych. Istnieją też sytuacje, gdy spadkobierca z obowiązku podatkowego jest zwolniony.

Podatek od spadku – zasady opodatkowania i ulgi

Spadek według prawa nie jest uznawany za dochód osób fizycznych, dlatego nie podlega ustawie o PIT. Otrzymanie ruchomości, nieruchomości albo środków finansowych w wyniku dziedziczenia podlega natomiast opodatkowaniu w ramach podatku od spadków i darowizn. Ten naliczany jest przez fiskusa indywidualnie na podstawie orzeczenia o zaistniałym obowiązku podatkowym. Od chwili otrzymania dokumentu podatnik zobowiązany jest do złożenia druku SD-3 o nabytej masie spadkowej, a następnie zapłaty wyliczonej kwoty podatku.

Istnieją jednak przepisy, które wyznaczają kwoty wolne od podatku od spadków i darowizn:

bDAjJAuv
 • dla I grupy podatkowej (krewni wstępni i zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, teściowie, macocha, ojczym, pasierbowie, zięciowie, synowe) kwotą będzie 9 637 zł; ta grupa może również zostać zwolniona całkowicie z podatku, przy czym warunkiem jest złożenie przez spadkobiercę w ciągu 6 miesięcy od uprawomocnienia orzeczenia sądu o nabyciu spadku druku SD-Z2 u właściwego naczelnika urzędu skarbowego,
 • dla II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa lub pasierbów, małżonkowie pasierbów lub rodzeństwa, rodzeństwo rodziców) kwota wolna wyniesie 7 276 zł,
 • dla III grupy obejmującej pozostałe osoby kwotą będzie 4 902 zł.

Formy spadku a rozliczenie w PIT

O ile dziedziczone nieruchomości, ruchomości oraz środki finansowe zgromadzone przez zmarłego objęte są podatkiem od spadków i darowizn, o tyle należne spadkobiercy wypłaty z funduszy inwestycyjnych i towarzystw ubezpieczeniowych, a także prawa majątkowe z racji stosunku pracy rozliczane są z fiskusem na innych zasadach.

W przypadku, gdy następuje śmierć zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, prawa majątkowe z tego tytułu (ekwiwalent za urlop i zasiłek chorobowy) przysługują po równo współmałżonkowi i innym osobom, które spełniają warunki otrzymania renty rodzinnej. Wtedy dziedziczone kwoty funkcjonują w oczach fiskusa jako przychód z praw majątkowych i podlegają obowiązkowi rozliczenia PIT. Formularzem właściwym w tej sytuacji jest PIT-36 lub PIT-37. Płatnik pobiera zaliczkę w postaci zryczałtowanego podatku w wysokości 18 proc. od wysokości darowizny, a następnie wystawia spadkobiercom PIT-11. Jeśli nie ma osób kwalifikujących się do otrzymania środków w ramach przychodu od praw majątkowych, te dziedziczone są w formie spadku przez dalszych krewnych.

bDAjJAuB

Istnieje także możliwość, że spadek przyjmie formę środków finansowych, które zmarły posiadał w Otwartym Funduszu Emerytalnym. Środki te są dziedziczone, ale nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn. Opodatkowane są bowiem zryczałtowanym podatkiem dochodowym, który reguluje płatnik. Spadkobierca ma zatem uregulowaną sytuację z fiskusem, nie otrzymuje formularza PIT-11, ani nie rozlicza się w docelowej deklaracji rocznej.

Dziedziczone środki zmarłego ulokowane w towarzystwie ubezpieczeniowym także nie są opodatkowane na zasadzie spadków i darowizn, ale według podatku dochodowego. Kwoty otrzymane z racji ubezpieczeń majątkowych i osobowych są jednak zwolnione obowiązku podatkowego, o ile nie stanowią odszkodowania za szkody składników majątku pochodzącego z prowadzonej działalności gospodarczej lub specjalnych działów produkcji rolnej, ewentualnie regulowane są w ramach odrębnych przepisów.

Opodatkowaniu PIT podlega także zbycie spadku lub darowizny. Sprzedaż należy wykazać w deklaracji PIT-38 lub PIT-39. Zeznanie podatkowe PIT złożą także osoby, które spadek lub darowiznę przeznaczyły na cele charytatywne, krwiodawstwa, pożytku publicznego, kultu religijnego czy działalności charytatywno-opiekuńczej Kościoła Katolickiego lub innych kościołów. W tym wypadku odpowiedni będzie PIT-37, a w przypadku odliczenia ulgi od takiej darowizny załącznik PIT-O.

Warto zaznaczyć, że spadkobiercy posiadają prawo zrzeczenia się spadku, co może okazać się ważne w sytuacji, gdy w ten wchodzą długi zmarłego.

bDAjJAuC

Ważne dokumenty dotyczące spadku

W sprawach podatkowych pojawia się szereg dokumentów, które pozwalają na wykonywanie i udowodnienie poszczególnych kroków prawnych. Będą to:

 • SD-2, czyli deklaracja przeznaczona dla kancelarii notarialnych, zawierająca informacje o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika należnego fiskusowi podatku,
 • SD-3 – deklaracja dla podatników stanowiąca zeznanie podatkowe o nabyciu praw majątkowych lub rzeczy stanowiących spadek,
 • SD-3/A – deklaracja zawierająca dane innych dziedziczących podatników,
 • SD-Z2, czyli wspomniane już zgłoszenie do urzędu skarbowego dotyczące nabycia rzeczy albo praw majątkowych,
 • wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
 • oświadczenie o zrzeczeniu się spadku.

Nowe symbole deklaracji PIT za 2018 rok

Rozliczając PIT 2019, podatnicy spotkają się z nowym oznaczeniem niektórych deklaracji dotyczących spadku firmy/przedsiębiorstwa. Zmiany dotyczą formularzy PIT-36, PIT-36L i PIT-28, które będą wyglądać następująco:

bDAjJAuD
 • PIT-36/PIT-36S – nowa deklaracja PIT-36; jest to wersja nr 26;
 • PIT-36L/PIT-36LS – nowa deklaracja PIT-36; jest to wersja nr 15;
 • PIT-28/PIT-28S – nowa deklaracja PIT-28, jest to wersja nr 21.

Wypełniając jedną z powyższych deklaracji podatkowych, podatnik zobowiązany jest skreślić tę część nazwy, która go nie dotyczy. Deklaracje PIT oznaczone literą S dotyczą rozliczeń podatkowych danej firmy po śmierci osoby będącej przedsiębiorcą. Jeżeli więc podatnik decyduje się na wypełnienie takiej deklaracji (PIT-36S, PIT-36LS, PIT-28S), będzie on wypełniał dokument jako przedsiębiorstwo w spadku. Osoba podpisująca taką deklarację to albo zarządca sukcesyjny zgłoszony do CEiDG, albo osoba upoważniona do wykonywania czynności bieżących za zmarłego przedsiębiorcę (zgłoszona do CEiDG).

bDAjJAuW
porady
najważniejsze
KOMENTARZE
(21)
ZZ
3 lata temu
Już raz był płacony podatek teraz szukają jak 2 raz ściągnąć
babcia
3 lata temu
Polska jest chora w tych podatkach odziedziczyłam mieszkanie po zmarłej mamie muszę zapłacić 19 procent bo sprzedałam mieszkanie stare 80 letnie jak mogłam nie sprzedać nie jestem bogata nie stac mnie na kupienie nowego mieszkania przez 5 lat musiałabym opłacać puste mieszkanie nie mogę też go wynająć bo to mieszkanie bez łazienki kto by tam przyszedł mieszkać opłaty lokalu jak i media przerosły by wynajm ale oni to dobrze wiedzą co robią zwraca sie zawsze tylko bogatemu przepisy sa tylko do bogaczy
Jaro
3 lata temu
PIS szuka pieniędzy gdzie się dlaczego sobie od koryta nie odejmą
bDAjJAuX
gość
3 lata temu
Teraz rozumiem dlaczego ludzie uciekają z tego kraju. Nigdzie na świecie nie ma tylu podatków co w Polsce.
szaleniec fin...
3 lata temu
W samorządach przerost zatrudnienia. Gospodarka lokalna aż trzeszczy w szwach o nierobów-urzędasów. Nasze podatki łatają dziury w budżetach samorządów a kasa płynie na fontanny, pomniki i kopalnie kultury, w których zatrudnia się armię swojaków. Ktoś przecież na pupila-burmistrza musi zagłosować...!!!
...
Następna strona