Słownik terminów

Bankomat

Bankomat
Termin Bankomat
Opis czyli automatyczny kasjer, jest automatem umieszczonym wewnątrz lub na zewnątrz pomieszczeń bankowych. Za jego pośrednictwem można natychmiast podjąć pieniądze z rachunku. W tym celu klient zawiera z bankiem umowę, określającą górny limit wypłat i jest wyposażony w osobistą kartę identyfikacyjną, którą bankomat odczytuje i dokonuje wypłaty. Od jakiegoś czasu zostały wprowadzone do użytku, przez niektóre banki, bankomaty wielofunkcyjne, które mogą dodatkowo wykonywać bezgotówkowe przelewy, podawać saldo rachunku klienta oraz informacje o kilku ostatnich operacjach na tych rachunkach.
   
Terminy powiązane - 'Bankomat'
Termin Fragment opisu
Bankowe rozliczenia pieniężne Bankowe rozliczenia pieniężne są to operacje bankowe polegające na...
Czeki (cheque) Czek jest to pisemne polecenie wydane bankowi przez właściciela rachunku...
Karta płatnicza jest to elektroniczny instrument płatniczy wydawany przez banki,...
Konto w księgowości rachunek dwustronny służący do rejestracji zmian...
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Czuwa nad prawidłowym przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych...
Kredyt bankowy który jest formą ruchu kapitału pożyczkowego. Banki poprzez udzielanie...
Kredyt w rachunku Kredyt w ROR jest to rodzaj kredytu krótkoterminowego udzielanego...
Pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym Pełnomocnictwo na rachunku oszczędnościowym może być udzielone przez...
Polecenie przelewu Polecenie przelewu jest podstawową i uniwersalną formą rozliczeń...
Prowizje bankowe Prowizje i opłaty bankowe są pobierane w granicach określonych bankowymi...
Rynek Gotówkowy (cash market) Miejsce, w którym można zakupić towary rzeczywiste, które można...
Saldo debetowe Saldo debetowe w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oznacza...
Transakcja umowa handlowa, np. kupno, sprzedaż. Dla banku jest to każdy, kredytowy...