Słownik terminów

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH

BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH
Termin BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH
Opis bilans handlowy, zestawienie wszystkich transakcji międzynarodowych danego kraju (poza przepływami kapitału oraz "błędami i opuszczeniami" część bilansu płatniczego) na bilans obrotów bieżących składają się: transakcje handlowe, dochody i wydatki z tytułu inwestycji zagranicznych, wpływy z usług;
   
Terminy powiązane - 'BILANS OBROTÓW BIEŻĄCYCH'
Termin Fragment opisu
Aktywa bieżące netto (ang. net current assets) nadwyżka aktywów bieżących nad bieżącymi zobowiązaniami, nazywana często...
Bilans zestawienie nakładów, wydatków lub kosztów z jednej strony i korzyści,...
BILANS KSIĘGOWY - dwustronne zestawienie środków majątkowych podmiotu gospodarczego...
BILANS PŁATNICZY składa się z dwóch części: bilansu obrotów bieżących i bilansu obrotów...
Konto w księgowości rachunek dwustronny służący do rejestracji zmian...
System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu) dotychczasowy system emerytalny oparty na umowie pokoleniowej, w którym...