Słownik terminów

Filar

Filar
Termin Filar
Opis dział systemu emerytalnego; reforma wprowadziła trzy filary: I.- zreformowany ZUS, II. - prywatne fundusze, III. - indywidualne formy dodatkowego ubezpieczenia.
   
Terminy powiązane - 'Filar'
Termin Fragment opisu
System repartycyjny (o zdefiniowanym świadczeniu) dotychczasowy system emerytalny oparty na umowie pokoleniowej, w którym...
Waloryzacja świadczeń ZUS (I filar) będzie urealniał o wskaźnik inflacji wartość pieniędzy...