Słownik terminów

Waloryzacja świadczeń

Waloryzacja świadczeń
Termin Waloryzacja świadczeń
Opis ZUS (I filar) będzie urealniał o wskaźnik inflacji wartość pieniędzy wpłacanych na prywatne konta ubezpieczonych w celu zachowania proporcji w stosunku do wzrostu cen.
   
Terminy powiązane - 'Waloryzacja świadczeń'
Termin Fragment opisu
Podatek świadczenia pieniężne na rzecz państwa lub innej osoby publiczno-prawnej...
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny Instytucja zabezpieczająca interesy osób ubezpieczonych. Jej zadaniem...
USŁUGI działalność polegająca na wytwarzaniu dóbr materialnych; ma charakter...
WALORYZACJA przywracanie wartości zdeprecjonowanym wierzytelnościom pieniężnym;