Słownik terminów

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie
Termin Ubezpieczenie
Opis Jest to instrument pozwalający zastąpić wielką, ale niepewną stratę powstałą w wyniku zdarzenia losowego, stosunkowo niewielką, ale pewną stratą (składką) ubezpieczeniową. Ubezpieczenia dzieli się na dobrowolne oraz przymusowe, np. OC komunikacyjne. Ubezpieczenia można także podzielić wg sfer, jakich dotyczą:
  • rolnicze
  • majątkowe
  • na życie
  • emerytalne
  • od niebezpiecznych wypadków
  • od odpowiedzialności cywilnej (OC)
Zobacz
   
Terminy powiązane - 'Ubezpieczenie'
Termin Fragment opisu
All risks Zapis oznaczający w umowach ubezpieczeniowych ubezpieczenie majątku od...
Auto-casco Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od kradzieży, zniszczenia lub...
Business interruption Ubezpieczenie zapewniające zwrot utraconych na skutek ognia i innych...