Polska Izba Ubezpieczeń
Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) jest organizacją ubezpieczeniowego samorządu gospodarczego, do którego przynależność towarzystw ubezpieczeniowych jest obowiązkowa.

PIU chroni i reprezentuje wspólne interesy swoich członków wobec organów władzy i administracji państwowej. Izba prowadzi działania na rzecz rynku ubezpieczeniowego, m.in.: aktywnie uczestniczy w pracach związanych z kodyfikacją prawa ubezpieczeniowego, współpracuje z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, zleca realizację oraz wydaje ekspertyzy i opinie.

Polska Izba Ubezpieczeń
Plac Defilad 1
Pałac Kultury i Nauki XVI p.
01-901 Warszawa