Rzecznik ubezpieczonych

Rzecznik Ubezpieczonych
Rzecznik Ubezpieczonych reprezentuje interesy ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia.

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej do zadań Rzecznika Ubezpieczonych zalicza:
  • reprezentowanie i ochrona konsumenckich interesów ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia,
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących ubezpieczeń,
  • informowanie organu nadzoru o dostrzeżonych nieprawidłowościach w działalności zakładów ubezpieczeń,
  • inicjowanie i prowadzenie działalności edukacyjno - informacyjnej w zakresie ubezpieczeń.
Osoby zgłaszające swoje niezadowolnie z pracy towarzystw do Rzecznika Ubezpieczonych mogą liczyć na poradę i to, że wystąpi on do ubezpieczyciela z prośbą o wyjaśnienie sprawy. Niestety Rzecznik Ubezpieczonych nie ma tak dużych możliwości wywierania wpływu na działania towarzystw ubezpieczoniowych jak PUNU. Jednak w uzasadnionych przypadkach może on wystąpić do prokuratury lub zwrócić się do PUNU z prośbą o interwencję.


Rzecznik Ubezpieczonych
Halina Olendzka
ul. Al. Jerozolimskie 44 (dawny budynek Uniwersalu)
00-024 Warszawa
tel. (0-22) 333-73-26, (0-22) 333-73-27, (0-22) 333-73-28
fax. (0-22) 333-73-29