Przy wyborze AC bardzo ważna jest wysokość składki, aczkolwiek nie powinna być jedynym kryterium wyboru ubezpieczenia.

Równie istotnym, o ile nie ważniejszym kryterium - obok pozycji, wiarygodności i wypłacalności ubezpieczyciela - jest ustalony zakres odpowiedzialności. Nierzadko, bowiem tanie oferty ubezpieczeniowe kryją w sobie wiele kruczków i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie AC (Autocasco) jest ubezpieczeniem dobrowolnym pojazdów od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży. Zakres ubezpieczenia jest ustalany indywidualnie przez towarzystwa ubezpieczeniowe w tzw. Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia - może obejmować m.in. szkody wynikające z uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, jak również powstałe na skutek wystąpienia takich zdarzeń jak huragan, grad, powódź czy pożar.

Dla przykładu, bardzo ważnym elementem jest udział własny w szkodzie. Jest to postanowienie umowy ubezpieczenia zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU), które bez względu na wysokość szkody i okoliczności jej wystąpienia obniża odszkodowanie o część określoną kwotowo - w stosunku do sumy ubezpieczenia.

Jeżeli ubezpieczyciel stosuje udział własny, oznacza to, że w przypadku szkody ubezpieczony poniesie część kosztów naprawy. Na etapie zakupu można być zatem zadowolonym z polisy, jednak w wypadku szkody - żałować dokonanego wyboru.

Najlepszym wyjściem z punktu widzenia osoby poszukującej AC jest zatem znalezienie ubezpieczyciela, który na etapie zakupu polisy oferuje wybór ubezpieczenia - z udziałem własnym lub bez.

Wybierając ofertę AC - warto zwrócić uwagę, w jaki sposób dany ubezpieczyciel radzi sobie z obsługą klienta, jeżeli dojdzie do wypadku lub stłuczki. Niektóre firmy ubezpieczeniowe zamieszczają tego typu informacje na swoich stronach internetowych, co może być istotną wskazówką. Można też zajrzeć na stronę Rzecznika Ubezpieczonych, który cyklicznie publikuje raporty dotyczące skarg na ubezpieczycieli, w tym również dotyczących likwidacji szkód.

Jeżeli wiele osób skarży się na ubezpieczyciela - można założyć, że nie jest on wiarygodny, a w sytuacji, gdy dojdzie do likwidacji szkody, będzie np. ociągał się z wypłatą odszkodowania.

Wybierając AC należy również zwrócić uwagę, jaki jest zakres ochrony i jakie są wyłączenia odpowiedzialności, np. czy ubezpieczyciel odpowiada za kradzież pojazdu lub czy ubezpieczenie obejmuje teren Polski czy również pozostałe kraje europejskie. W przypadku AC - podobnie jak w przypadku OC - ważne jest także honorowanie zniżek komunikacyjnych za bezszkodową jazdę.