To międzynarodowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przez kierowcę poza granicami kraju jego pochodzenia.

Gwarantuje ono wypłatę odszkodowania ofiarom wypadku z udziałem właściciela ubezpieczonego pojazdu. Nazwa pochodzi od koloru papieru, na którym drukowane są polisy.

Zielona Karta przydaje się przede wszystkim, gdy wybieramy się w podróż samochodem do krajów spoza UE. Cena ubezpieczenia zależy od pojemności silnika, kursu dolara, czasu planowanej podróży oraz kierunku wyjazdu.

Które kraje są członkami systemu "Zielonej Karty"?

Obecnie, ubezpieczenie honorowane jest przez blisko 40 państw członkowskich, zrzeszonych w systemie Zielona Karta. Posiadanie zielonej Karty jest konieczne w następujących krajach: Albania, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Iran, Izrael, Macedonia, Maroko, Mołdawia, Serbia, Czarnogóra, Tunezja, Turcja oraz Ukraina.

Zielona Karta nie jest respektowana w Rosji. Na granicy celnicy kontrolując paszport, zwracają uwagę na konieczność posiadania osobnego ubezpieczenia (z reguły można je wykupić w punkcie kontroli granicznej).

Od 1 maja 2004, Polacy swobodnie wyjeżdżać samochodem do krajów UE oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego bez Zielonej Karty. Obecnie, Zielona Karta nie jest potrzebna posiadaczom polskiego OC komunikacyjnego w następujących krajach: Austria, Andora, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Bez zielonej Karty można poruszać się także w Szwajcarii, na Wyspach Normandzkich, na wyspie Man, na Gibraltarze, w Lichtensteinie, na Wyspach Owczych, w Monako i San Marino.

Gdzie kupić Zieloną Kartę?

Zieloną Kartę można kupić u ubezpieczycieli, które mają w swojej ofercie ubezpieczenia komunikacyjne. Warto zwrócić uwagę, że niektóre towarzystwa oferują Zieloną Kartę bezpłatnie, razem z OC.