Ubezpieczenia mieszkania i domu
Mieszkanie lub dom są zazwyczaj najważniejszym i najcenniejszym dorobkiem życia. Jest to azyl, w którym odpoczywamy po pracy, miejsce gdzie znajdują się najważniejsze i najdroższe nam rzeczy. Niespodziewane zdarzenie np. pożar może spowodować, że w jednej chwili tracimy dorobek całego życia. Katastrofy takie występują rzadko, ale powodują straty totalne.

Ubezpieczenie mieszkania zwykle kojarzy się z ochroną przed zagrażającymi i powszechnymi włamaniami. Zwróć jednak uwagę na to, że łatwiej odrobić stratę telewizora, albo nawet obejść się bez niego, niż mieszkać pod mostem. Dlatego zawierając ubezpieczenie mieszkania lub domu nie zapominaj o ubezpieczeniu substancji mieszkania, czyli "murów", od skutków zdarzeń losowych.

W zależności od wybranego wariantu ubezpieczenia zakres jego obejmuje szkody powstałe na skutek:

 • zdarzeń losowych (np. pożar, uderzenie pioruna zalanie, huragan, powódź, grad, wybuch, osuwanie się ziemi),
 • akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami,
 • kradzieży z włamaniem i rabunku oraz zniszczenia związane z nimi,
 • dewastacji,
 • odpowiedzialności cywilnej ubezpieczającego.
!!! Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe odpowiadają za rabunek poza mieszkaniem, ale tylko do określonej kwoty. Sprawdź w warunkach ogólnych, czy masz szansę na odszkodowanie, gdy ktoś wyrwie Ci na ulicy torebkę lub aktówkę.


Najczęściej ubezpieczeniem nie są objęte:
 • dokumenty, rękopisy, zbiory kolekcjonerskie, broń,
 • metale szlachetne w sztabach i złomie, nie oprawione kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne,
 • Przedmioty służące działalności gospodarczej, handlowej, produkcyjnej, i usługowej.
Pamiętaj
Jeżeli masz firmę zarejestrowaną na adres domowy i kupiłeś komputer na firmę, to nie jest on ubezpieczony. Ubezpiecz go oddzielnie lub zawierając ubezpieczenie napisz we wniosku, że prowadzisz w domu działalność gospodarczą.

Za co bierze odpowiedzialność towarzystwo ubezpieczeniowe?
Towarzystwo ubezpieczeń bierze odpowiedzialność za skutki zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku (w zależności od wybranego wariantu). Czasami towarzystwa oferują polisy ubezpieczenia mieszkania w formie pakietu, w skład którego wchodzić może odpowiedzialność cywilna, NNW, ubezpieczenia komunikacyjne itp.

Towarzystwo ubezpieczeniowe najczęściej nie wypłaca odszkodowań za:

 • skutki wojen, strajków, rozruchów, zamieszek, aktów terroryzmu,
 • zawilgocenia pomieszczeń z powodu nieszczelnych instalacji wod-kan. lub zalania przez np. nieszczelne lub niedomknięte okna, nieszczelny dach, chyba że nie do Ciebie należy dbanie o ich stan techniczny,
 • pleśń i zagrzybienie budynku,
 • szkody górnicze,
 • szkody wyrządzone umyślnie lub na skutek rażącego niedbalstwa przez Ciebie lub Twoich bliskich, którzy z Tobą mieszkają i za których odpowiadasz,
 • szkody w urządzeniach spowodowane niewłaściwym działaniem prądu elektrycznego, chyba że działanie prądu spowodowało pożar,
 • przedmioty wartościowe (np. dzieła sztuki), jeżeli w mieszkaniu nikt nie mieszkał przez określony czas np. 3 miesiące,
 • rzeczy na balkonie.

Kiedy warto wykupić ubezpieczenie mieszkania?
Ubezpieczenie można zawrzeć w każdym momencie. Zazwyczaj są to polisy roczne, ale można też kupić ubezpieczenie na czas krótszy. Planując wyjazd np. na wczasy nie zapomnijmy ubezpieczyć mieszkania.

Czy są zniżki za bezszkodowość?
Większość towarzystw przyznaje swoim klientom zniżki z tego tytułu, jednak w odróżnieniu od ubezpieczeń komunikacyjnych nie jest uznawana zniżka z innej firmy.

Dodatkowe informacje