Broker
Broker jako pośrednik reprezentuje interesy swojego mocodawcy (ubezpieczającego) nie zaś towarzystwa ubezpieczeń. Jako profesjonalny doradca powinien on mieć szeroką wiedzę z dziedziny usług ubezpieczeniowych, a nawet finansowych.

Z reguły broker sprawnie porusza się po tym coraz mocniej specjalizującym się rynku i na bieżąco analizuje sytuację finansową zakładów ubezpieczeń oraz ich ofertę. Nie jest zwykle zainteresowany sprzedażą ubezpieczenia konkretnej firmy, bo chociaż zapłatę otrzymuje z zakładu ubezpieczeń to jej wysokość w każdym przypadku jest bardzo podobna.


Tak więc korzystając z pośrednictwa brokera otrzymujemy wskazówkę co do sytuacji finansowej ubezpieczyciela, zakresu proponowanej usługi, jej jakości no i oczywiście ceny. Kontaktując się z nim w momencie zawierania umowy możemy być pewni, że bazując na swoim doświadczeniu, ocenił również ofertę pod kątem wypłaty odszkodowania w momencie wystąpienia szkody. Ostateczna decyzja należy jednak zawsze do ubezpieczającego. Jeśli skorzystamy z rady brokera i z powodu jego niestaranności zostaniemy narażeni na straty, to możemy wyrównania tych strat dochodzić od brokera. Aby nasze interesy były w pełni chronione każdy przedstawiciel tego zawodu zobowiązany jest do wykupienia polisy odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone swoim klientom.