Procedura likwidacji szkody

Procedura likwidacji szkody
Procedura likwidacji szkody rozpoczyna się w momencie jej zgłoszenia ubezpieczycielowi. Zakład ubezpieczeń zobowiązany jest w ciągu 7 dni podjąć czynności likwidacyjne. Ubezpieczony nie powinien zaś przez ten czas zmieniać stanu faktycznego, chyba, że zmiana ta służy ochronie majątku przed dalszą szkodą.

Podjęcie czynności likwidacyjnych przez ubezpieczyciela oznacza w praktyce wizytę pracownika firmy ubezpieczeniowej, zwanego likwidatorem w miejscu ubezpieczenia. Likwidator ocenia i dokumentuje rozmiary szkody. W toku dalszych czynności towarzystwo ustala bezpośrednią przyczynę szkody i zasadność roszczenia.


Ubezpieczony ze swej strony powinien dostarczyć rachunek strat i inne dokumenty wymagane przez ubezpieczyciela np. protokół policyjny. Po określeniu wysokości szkody i zebraniu kompletu dokumentów powinna nastąpić wypłata odszkodowania lub jej odmowa. Najczęściej stosowany termin likwidacji to 30 dni od daty zgłoszenia szkody.