Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Odpowiedzialność cywilna
Odpowiedzialność cywilna
odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu, jaką - na podstawie przepisów prawa cywilnego - ponosi osoba zobowiązana do jej naprawienia. Odpowiedzialność cywilna może wynikać z czynu niedozwolonego (delikt) lub wiązać się z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania (kontrakt).
Wybierz literę: A B C D F K L M N O P R S Ś T U W Z