Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
System ubezpieczenia na pierwsze ryzyko
najczęściej stosowany w ubezpieczeniach od kradzieży z włamaniem i rabunku. Ubezpieczający zgłasza do ubezpieczenia taką wartość mienia ruchomego, która odpowiada przewidywanej maksymalnej stracie w wyniku jednego zdarzenia. Jeżeli wysokość szkody przekroczy sumę ubezpieczenia to odszkodowanie zostanie wypłacone tylko do wysokości tej sumy.
Wybierz literę: A B C D F K L M N O P R S Ś T U W Z