Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Towarzystwa ubezpieczeń
PZM
Pełna nazwa PZM TU S.A. Vienna Insurance Group
Adres Aleje Jerozolimskie 162A, 02-342 Warszawa
WWW http://www.pzmtu.pl/
Telefon (022) 212 20 50
Infolinia 0 801 080 600
Opis Polski Związek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group rozpoczęło działalność na polskim rynku w grudniu 1999 roku. Głównym akcjonariuszem towarzystwa była Grupa PZM. Początkowo towarzystwo prowadziło działalność poprzez centralę kierując swoją ofertę do klientów strategicznych Grupy PZM. Przełomowym wydarzeniem w historii spółki było wejście w skład akcjonariatu austriackiej grupy finansowej Wiener Stadtische Allgemeine Versicherung AG. na dzień dzisiejszy posiada ona ponad 95% akcji Towarzystwa. Pozostałe akcje Towarzystwa pozostaje własnością spółek związanych z Polskim Związkiem Motorowym.

Vienna Insurance Group jest wiodącym austriackim koncernem ubezpieczeniowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Na skalę międzynarodową Vienna Insurance Group należy w tym regionie do liderów rynku.
Poza rynkiem macierzystym w Austrii, Vienna Insurance Group prowadzi działalność poprzez swoje Spółki w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii, Gruzji, Chorwacji, Lichtensteinie, Macedonii, na Litwie, w Łotwie, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Turcji, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie oraz Białorusi. Ponadto Grupa posiada swoje Filie we Włoszech oraz w Słowenii. W Austrii, Bułgarii, Czechach, Turcji, Słowacji oraz Rumunii, Vienna Insurance Group zajmuje pierwszą lub drugą pozycję na rynku.
W skład Vienna Insurance Group (VIG) w Austrii wchodzą WIENER STÄDTISCHE Versicherung, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung.


W Polsce Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem spółek: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TU S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUnŻ S.A Vienna Insurance Group, InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, PZM TU S.A. Vienna Insurance Group. W sumie zatrudnia ok 23 000 pracowników.

W Polsce Vienna Insurance Group jest wiekszosciowym akcjonariuszem spólek: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Zycie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUM S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUnZ S.A Vienna Insurance Group, Royal Polska TUnZ S.A. ,TU InterRisk S.A., PZM TU S.A Vienna Insurance Group.

Polski Związek Motorowy jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach zrzeszającym członków sympatyków motoryzacji w ponad 220 automobilklubach, klubach motorowych oraz turystycznych.

PZM powstał 30 stycznia 1950 roku z połączenia Automobilklubu Polski (rok założenia 1920) i Polskiego Związku Motocyklowego (rok założenia 1924) i jest jedynym kontynuatorem tradycji obu tych organizacji.

W bogatej ofercie PZM TU S.A. VIG znajdują się produkty zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych: ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, osobowe i pakietowe.