Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
ubezpieczenie
28.09.2020 15:15

Ubezpieczenie "na wszelki wypadek"

Artykuł sponsorowany Santander

Prawie 500 tys. osób rocznie dostaje w Polsce odszkodowanie z tytułu ubezpieczeń wypadkowych. Dowiedz się, w jakich przypadkach możesz liczyć na wypłatę pieniędzy z polisy.

Podziel się
(Unsplash.com)
Ubezpieczenie "na wszelki wypadek"

Co roku w Polsce, w miejscu pracy, wypadkom ulega ponad 80 tys. osób – wynika z badań przeprowadzonych przez Polską Izbę Ubezpieczeń. W najlepszym przypadku są to niewielkie obrażenia, które kończą się zwolnieniem lekarskim. Gdy zdarzają się poważniejsze wypadki, to często ich konsekwencją jest trwały uszczerbek na zdrowiu. Jeśli posiadasz ubezpieczenie, które w swoim zakresie zawiera powyższe ryzyko, to możesz otrzymać pieniądze zarówno w sytuacji, gdy Twoje obrażenia będą niewielkie, jak i w przypadku poważniejszego uszczerbku na zdrowiu.

Co to jest uszczerbek na zdrowiu

Uszczerbek na zdrowiu to uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem, które powstało w ciągu 12 miesięcy od daty wypadku.

To definicja, którą znajdziemy zazwyczaj w warunkach ubezpieczenia. Z jej treści wynika, że, abyś mógł otrzymać pieniądze za uszczerbek na zdrowiu, musi przydarzyć Ci się nieszczęśliwy wypadek. Nie dostaniesz wypłaty świadczenia, jeżeli sam narażasz się na niebezpieczeństwo - m.in. jeśli uprawiasz sporty ekstremalne, prowadzisz pojazd bez uprawnień czy nie przestrzegasz zaleceń lekarza.

Wysokość świadczenia za uszczerbek na zdrowiu

Możesz otrzymać pieniądze za uszczerbek na zdrowiu, jeśli wybrałeś pakiet, który uwzględnia takie ryzyko w swoim zakresie. W ramach ubezpieczenia Życie i zdrowie, oferowanego przez bank Santander, do Pakietu na życie, który stanowi podstawę całego ubezpieczenia, możesz dobrać m.in. Pakiet wypadkowy. W ramach tego pakietu, w przypadku Twojej śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, osoby, które wskażesz, mogą otrzymać pieniądze.

Dodatkowo, możesz otrzymać pomoc finansową, jeżeli doznasz kontuzji w następstwie nieszczęśliwego wypadku. Pełna lista zdarzeń, za które możesz otrzymać pieniądze, obejmuje aż 91 przypadków. Znajdziesz ją w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Wysokość świadczenia zależy od rodzaju zdarzenia i wysokości sumy ubezpieczenia. Na przykład - za skręcenie stawu skokowego możesz otrzymać od 200 do 1000 zł, a za złamanie kości ramiennej możesz otrzymać od 2000 zł do 10000 zł.

Co jest potrzebne do wypłacenia świadczenia?

Gdy posiadasz polisę na życie i zdrowie, to wypłata pieniędzy, może nastąpić po dostarczeniu przez Ciebie do ubezpieczyciela dokumentów wymaganych do zgłoszenia roszczenia i dokumentów, które wyjaśnią okoliczności zdarzenia. Do ubezpieczyciela musisz dostarczyć:

  • dokumentację medyczną, w której opisany będzie przebieg leczenia powypadkowego,
  • szczegółowy opis zdarzenia,
  • kopię dokumentu z policji lub prokuratury, który będzie potwierdzać zdarzenie i okoliczności nieszczęśliwego wypadku (jeśli dotyczy),
  • inne dokumenty, które będą potwierdzać zasadność roszczenia. Musisz je dostarczyć, jeżeli ubezpieczyciel Cię o to poprosi.

Może się zdarzyć, że ubezpieczyciel będzie chciał potwierdzić Twój stan zdrowia i poprosi Cię, abyś wykonał dodatkowe badania lekarskie. Za te badania zapłaci ubezpieczyciel.

Artykuł sponsorowany Santander

+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące