Ubezpieczenia terminowe na życie
Ich zadaniem jest jedynie zapewnienie ochrony finansowej osobie wskazanej w polisie na wypadek Twojej śmierci w okresie ubezpieczenia. Dzięki polisie nie gromadzisz żadnego kapitału. W razie rezygnacji i rozwiązania umowy w trakcie jej trwania nie otrzymasz żadnej wypłaty.

Ubezpieczenie można porównać do ubezpieczenia autocasco samochodu. Jeżeli jest wypadek, to następuje wypłata rekompensująca koszty poniesionej straty. Jeżeli nic się nie zdarza, to płacimy nadal aby mieć ochronę. Ubezpieczenia terminowe zawierane są głównie jako zabezpieczenie spłaty długoterminowych kredytów. Niektóre banki narzucają kredytobiorcy wykupienie polisy na życie. Suma ubezpieczenia jest najczęściej stała i równa kwocie zaciągniętego kredytu. Lepszym rozwiązaniem wydaje się być polisa z malejącą sumą ubezpieczenia.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Przy wyborze terminowego ubezpieczenia na życie zwróć uwagę:

  • czy możesz dokupić umowy dodatkowe, rozszerzające zakres interesującej Ciebie ochrony,
  • kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia,
  • czy jest możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie.
Aby uniknąć przykrych niespodzianek, zawsze sprawdź lub zapytaj o wszystkie wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, za które nie otrzymasz wypłaty świadczenia.

Okres ubezpieczenia
Podawany w latach lub do ukończenia określonego wieku - maksymalnie do 75 roku życia. Okres ubezpieczenia wybierasz w zależności od potrzeb (np. na czas spłaty kredytu). W praktyce waha się od 1 roku do kilkudziesięciu lat.

Składka ubezpieczeniowa
Na wysokość składki wpływają następujące czynniki:
  • wiek,
  • płeć,
  • stan zdrowia,
  • sposób życia,
  • zawód,
  • suma ubezpieczenia,
  • okres ubezpieczenia.
Opłacana jest przez cały okres ubezpieczenia jednorazowo lub rocznie.

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia może być stała lub corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia. Szczególnie jest to ważne przy długim okresie trwania umowy.
Istnieją programy ubezpieczeniowe z malejącą sumą ubezpieczenia. Zostały skonstruowane dla potrzeb kredytobiorców, jako zabezpieczenie zaciąganego kredytu. Gdy go spłacasz, maleje zadłużenie, zmniejsza się suma ubezpieczenia i tym samym płacisz niższą składkę.

Świadczenie
Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wypłacane jest osobie wskazanej w polisie (uposażonemu) w przypadku Twojej śmierci w okresie trwania umowy. Jeżeli śmierć nastąpi po wygaśnięciu umowy ubezpieczenia świadczenie nie zostanie wypłacone.