Ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym
Są to nowoczesne polisy, które w sposób diametralny różnią się od tradycyjnych. Podobnie jak w ubezpieczeniach klasycznych część składki jest inwestowana w celu zebrania sumy zapewniającej wypłatę przyszłego świadczenia. Jednak w tym przypadku jest ona wykorzystywana na zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Fundusz ten może być utworzony przez towarzystwo lub może to być fundusz zewnętrzny. Ryzyko inwestycyjne spoczywa na kliencie, który dokonuje wyboru odpowiadającej mu strategii funduszu i zgadza się na wypłatę świadczenia uzależnionego od ilości jednostek zgromadzonych na jego rachunku.

Co to jest fundusz inwestycyjny towarzystwa?
Fundusz inwestycyjny towarzystwa działa tak jak otwarte fundusze inwestycyjne, opierając się na jednostkach uczestnictwa. Każdy ubezpieczony posiada indywidualny rachunek, na którym gromadzone są jego oszczędności. Wpływająca część składki jest zamieniana na jednostki uczestnictwa. Cena jednostek zmienia się zależnie od dokonanych inwestycji i sytuacji na rynku pieniężnym. Może zarówno rosnąć, jak i maleć.


Co to jest jednostka uczestnictwa?

Jednostkę uczestnictwa zilustrujemy następującym przykładem:

Wyobraź sobie, że jesteś kolekcjonerem piłeczek tenisowych. Co kwartał na zakup piłeczek postanowiłeś przeznaczać 200 zł (składka).
W styczniu cena piłeczki wynosi 5 zł. Kupiłeś 40 piłeczek. W kwietniu cena wzrosła do 8 zł. Kupiłeś 25 piłeczek. W sierpniu cena się utrzymała (wciąż jest sezon na grę w tenisa) i znów masz 25 piłeczek. W grudniu natomiast czarne chwile dla handlujących tym towarem. Cena spadła do katastrofalnego poziomu i wynosi 4 zł za sztukę. Z radością kupiłeś 50 piłeczek. Po roku masz 140 piłeczek, w które zainwestowałeś 800 zł. W styczniu zacząłeś zbierać widokówki i postanowiłeś sprzedać zgromadzoną kolekcję. Na rynku piłeczek szykują się duże zmiany i sklep w którym je kupowałeś chce je od Ciebie odkupić w cenie 7,50 zł za sztukę. Inkasujesz 1050 zł i jesteś bardzo zadowolony, bo na całej transakcji zarobiłeś 250 zł.
Jak widać fundusz inwestycyjny działa na zasadzie różnicy cen jednostki uczestnictwa w czasie.

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniach na życie z funduszem inwestycyjnym?
  • Ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym są to na ogół bezterminowe. Każdy sam decyduje jak długo chce być ubezpieczony.
  • Suma ubezpieczenia ustalona w polisie wypłacana jest jedynie w przypadku śmierci ubezpieczonego.
    Nie możemy w żaden sposób wiązać jej z oczekiwanymi po latach oszczędnościami gromadzonymi w funduszu.
  • Ustalając wysokość składki i sumy ubezpieczenia decydujemy, jaką część składki będziemy przeznaczać na oszczędzanie.