Ubezpieczenia kapitałowe
Jest to też rodzaj ubezpieczenia terminowego z jedną istotną różnicą - w ubezpieczeniu ochronnym po zakończeniu okresu ubezpieczenia nie dostaniemy nic. W ubezpieczeniu kapitałowym otrzymamy zgromadzony kapitał. Składki w tym ubezpieczeniu są znacznie wyższe niż w ubezpieczeniu terminowym na życie. Część składki jest ceną udzielanej ochrony, część zaś jest inwestowana przez towarzystwo. Ryzyko inwestycji leży po stronie ubezpieczyciela więc w większości są to inwestycje bardzo bezpieczne, przynoszące mniejszy lecz pewny dochód. Raz w roku towarzystwo ubezpieczeniowe dzieli się z klientami swoim zyskiem i wartość polisy ulega zwiększeniu.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze
Wybierając kapitałowe ubezpieczenie na życie zwróć uwagę:
  • czy możesz dokupić umowy dodatkowe rozszerzające zakres interesującej Ciebie ochrony,
  • kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia,
  • czy jest możliwość dokonywania zmian w zawartej umowie,
  • przez ile lat polisa nie ma wartości odstąpienia (z reguły 2 lub 3 lata). Oznacza to, że jeżeli zrezygnujesz przed upływem tego okresu z polisy nie otrzymasz złamanego grosza.
Okres ubezpieczenia
Podawany w latach lub do ukończenia określonego wieku - maksymalnie do 75 roku życia. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi pięć lat.


Składka ubezpieczeniowa
Na wysokość składki wpływają następujące czynniki: wiek, płeć, stan zdrowia, sposób życia, zawód, suma i okres ubezpieczenia. Opłacana jest przez cały okres ubezpieczenia rocznie lub w ratach. Pamiętaj, że ubezpieczenie tego typu jest inwestycją wieloletnią i nie opłaca się z niej rezygnować np. po to by przenieść się do innego towarzystwa. Jeżeli zawarłeś umowę na 25 lat i zrezygnujesz z niej po 10 latach trwania ubezpieczenia to możesz nie odzyskać wszystkich wpłaconych składek.

Suma ubezpieczenia
Suma ubezpieczenia może być stała lub corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia. Szczególnie jest to ważne przy długim okresie trwania umowy. Suma ubezpieczenia nie musi być taka sama na wypadek śmierci jak na koniec okresu ubezpieczenia. Modyfikacje tego ubezpieczenia wprowadzono starając się zaspokoić jak najróżniejsze potrzeby i oczekiwania potencjalnych klientów.

Jeżeli zależy ci głównie na zabezpieczeniu rodziny, a kapitał jest sprawą drugorzędną wybierz wersję ubezpieczenia, w której suma ubezpieczenia wypłacana w przypadku śmierci stanowi wielokrotność kwoty gwarantowanej na koniec okresu ubezpieczenia (np. wariant 2:1) Można także wybrać wariant odwrotny, kiedy suma wypłacana w przypadku śmierci jest wielokrotnie niższa niż ta otrzymana po zakończeniu ubezpieczenia (np. wariant 1:3) towarzystwa ubezpieczeniowe proponują różne wersje.

Najczęściej oferowane są ubezpieczenia w wariancie 1:1
Oznacza to, że zarówno w przypadku śmierci ubezpieczonego w trakcie trwania umowy, jak i w przypadku dożycia do końca umowy wypłacona zostanie taka sama kwota.

Wariant 1:3
W tym przypadku kapitał wypłacony na koniec umowy ubezpieczenia będzie 3-krotnie wyższy od wypłaconego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Np. świadczenie w przypadku śmierci - 30.000 zł, a kapitał - 90.000 zł.

Wariant 2:1
W tym przypadku kapitał wypłacony na koniec umowy ubezpieczenia będzie 2-krotnie niższy od wypłaconego świadczenia w przypadku śmierci ubezpieczonego.
Np. świadczenie w przypadku śmierci - 30.000 zł, a kapitał - 15.000 zł.

Pamiętaj, że nie ma możliwości zmiany wersji w trakcie trwania ubezpieczenia. Wyboru należy dokonać w momencie zawierania umowy.

Świadczenie
Świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wypłacane jest osobie wskazanej w polisie (uposażonemu) w przypadku Twojej śmierci w okresie trwania umowy. Jeżeli dożyjesz do końca umowy towarzystwo wypłaci Tobie określoną w polisie kwotę. W ubezpieczeniach kapitałowych kwota wypłaty na koniec okresu ubezpieczenia jest zawsze ściśle zdefiniowana i gwarantowana.