Ubezpieczenia posagowe
Ubezpieczenia te mają na celu zapewnienie dzieciom finansowego wsparcia w momencie startu w dorosłe życie. Gdy dziecko osiągnie umówiony wiek np. 21 lat towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca mu sumę ubezpieczenia w formie wypłaty jednorazowej lub w ratach.

Konstrukcja ubezpieczenia jest następująca. Najczęściej właścicielem polisy jest rodzic. To jego życie jest przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku śmierci rodzica w trakcie ubezpieczenia towarzystwo przejmuje obowiązek opłacania składek z zachowaniem warunków umowy. Dziecko jest osobą uposażoną, czyli odbiorcą świadczenia. W niektórych typach ubezpieczeń posagowych polisę kupić mogą krewni (np. dziadkowie) lub przyjaciele rodziny (np. rodzice chrzestni).


Istnieje też inna konstrukcja umowy posagowej. Niepełnoletnia osoba jest właścicielem polisy i jej życie jest przedmiotem ubezpieczenia.

Umowy dodatkowe do tych ubezpieczeń różnią się od omawianych wcześniej. Oferta towarzystw w tym zakresie jest bardzo różnorodna i zawsze możemy znaleźć wariant zapewniający optymalną ochronę. Na przykład:
  • gdy rodzic zginie w wypadku ubezpieczyciel wypłaci dziecku podwójną sumę ubezpieczenia,
  • w razie śmierci rodzica dziecko otrzyma miesięczną rentę od towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • gdy rodzic, ze względów zdrowotnych, nie będzie w stanie opłacać składek, towarzystwo przejmie ten obowiązek,
  • gdy dziecko dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, firma wypłaci mu umówione świadczenie.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze?
Wybierając ubezpieczenie posagowe zwróć uwagę:

  • czy możesz dokupić umowy dodatkowe rozszerzające zakres interesującej Ciebie ochrony,
  • kiedy towarzystwo nie wypłaci świadczenia,
  • jak często i jakich zmian możesz dokonywać w zawartej umowie,
  • przez ile lat polisa nie ma wartości odstąpienia (z reguły 2 lub 3 lata ). Oznacza to, że jeżeli zrezygnujesz przed upływem tego okresu z polisy nie otrzymasz nic,
  • Czy w sytuacji gdy Twój potomek usamodzielni się (zawrze związek małżeński, wyprowadzi się do swojego mieszkania) przed końcem okresu ubezpieczenia, istnieje możliwość wcześniejszego otrzymania świadczenia.
Okres ubezpieczenia
Podawany w latach lub do ukończenia przez dziecko określonego wieku - maksymalnie do 25 roku życia. Minimalny okres ubezpieczenia wynosi pięć lat. Dziecko aby odebrać świadczenie musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.

Czasami zdarza się, że polisy posagowe są bezterminowe i wówczas określasz tylko początek okresu ubezpieczenia. Dziecko zwykle po osiągnięciu pełnoletności ma możliwość zakupienia za sumę ubezpieczenia polisy o charakterze ochronno-oszczędnościowym bez konieczności badań lekarskich.

Składka ubezpieczeniowa
Na wysokość składki wpływają następujące czynniki: dotyczące rodzica lub innej osoby ubezpieczającej dziecko (wiek, płeć, stan zdrowia, sposób życia, zawód) oraz suma i okres ubezpieczenia. Na składkę ma też wpływ poziom i zakres ochrony. Opłacana jest przez cały okres ubezpieczenia rocznie lub w ratach. Czasami składka jest deklarowana przez ubezpieczającego. Z tej składki potrącany jest koszt ryzyka i inne koszty, a reszta inwestowana na indywidualnym rachunku.

Suma ubezpieczenia
Ubezpieczenia posagowe mogą być ubezpieczeniami kapitałowymi lub ubezpieczeniami z funduszem inwestycyjnym. Jeżeli jest to ubezpieczenie kapitałowe, to suma ubezpieczenia może być stała lub corocznie podwyższana o kilka procent (wskaźnik indeksacji). Indeksacja nie jest obowiązkowa i ma na celu urealnienie sumy ubezpieczenia.
Suma ubezpieczenia w posagowych ubezpieczeniach inwestycyjnych nie określa kapitału.

Świadczenie
W ubezpieczeniach kapitałowych świadczenie w wysokości sumy ubezpieczenia wypłacane jest dziecku po zakończeniu umowy. W ubezpieczeniach inwestycyjnych wypłaty świadczeń mają różnoraki charakter. Aby zagwarantować świadczenie zgodne z oczekiwaniami i potrzebami dobrze jest skorzystać z usług profesjonalnego pośrednika - brokera, który pomoże przebrnąć przez zawiłości warunków ogólnych.