Trwa ładowanie...
bECPygwR
Notowania

Pracownik – Wszystkie wiadomości

Pierwsza rata odpisów na ZFŚS tylko do końca maja
13.05.2004 11:27

PRACOWNIK
 / 
Pierwsza rata odpisów na ZFŚS tylko do końca maja

Do końca tego miesiąca firmy tworzące zakładowy fundusz świadczeń socjalnych powinny odprowadzić na wyodrębniony rachunek funduszu 75 proc. tegorocznych odpisów.

Czas na stałą pracę
10.02.2004 14:24

PRACOWNIK
 / 
Czas na stałą pracę

Ile razy pracodawca może podpisywać z pracownikiem umowę na czas określony? Kiedy pracownik ma szansę na stałe zatrudnienie?

Jak obliczać wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
04.02.2004 11:58

PRACOWNIK
 / 
Jak obliczać wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy

Od 1 stycznia 2004 r. obowiązują nowe zasady obliczania zarówno wynagrodzenia urlopowego, jak i ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Uwaga zmiany! Są nowe świadectwa pracy
03.02.2004 11:15

PRACOWNIK
 / 
Uwaga zmiany! Są nowe świadectwa pracy

Od 1 stycznia 2004 roku obowiązuje nowy wzór świadectwa pracy. Reguluje to rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu jego wydawania i prostowania (Dz.U. Nr 230, poz. 2289).

Pracownik weekendowy
02.02.2004 10:34

PRACOWNIK
 / 
Pracownik weekendowy

Od 1 stycznia br. pracodawców obowiązuje znowelizowany Kodeks pracy, dostosowujący polskie prawo do norm Unii Europejskiej. Ustawa wprowadza nowe systemy czasu pracy oraz modyfikuje już istniejące. Wiele regulacji jest korzystnych przede wszystkim dla pracodawców.

bECPygwT
Dłuższy urlop już teraz
02.02.2004 10:31

PRACOWNIK
 / 
Dłuższy urlop już teraz

Od 1 stycznia 2004 r. zmieniły się zasady ustalania i naliczania urlopu wypoczynkowego. Dotychczasowy pierwszy próg wymiaru urlopu wypoczynkowego, czyli 18 dni, poszedł w zapomnienie. Od teraz można liczyć na dłuższy, co najmniej 20 -dniowy urlop.

Poinformuj pracownika
22.01.2004 10:43

PRACOWNIK
 / 
Poinformuj pracownika

Od 1 stycznia, wraz z wejściem w życie ostatniej nowelizacji kodeksu pracy, pracodawcom przybył nowy obowiązek w zakresie informowania swoich pracowników o warunkach zatrudnienia i uprawnieniach pracowniczych.

Praca tymczasowa już obowiązuje
22.01.2004 10:40

PRACOWNIK
 / 
Praca tymczasowa już obowiązuje

Z dniem 1 stycznia br. weszła w życie Ustawa z dnia 09 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Uchwalona w ubiegłym roku ustawa ma na celu włączenie do polskiego porządku prawnego instytucji pracy tymczasowej.

Nowa ustawa dotycząca zwolnień grupowych już obowiązuje
08.01.2004 10:46

PRACOWNIK
 / 
Nowa ustawa dotycząca zwolnień grupowych już obowiązuje

Pod koniec kwietnia ubiegłego roku Prezydent podpisał ustawę z dnia 13 marca 2003 r o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844). Ustawa ta weszła w życie z dniem 1 stycznia 2004 r. (z wyjątkiem art. 15, który obowiązuje już od 1 lipca 2003 r.).

bECPygwZ
Umowy zlecenia i o dzieło będą opodatkowane VAT
11.12.2003 9:44

VAT
 / 
Umowy zlecenia i o dzieło będą opodatkowane VAT

Osoby fizyczne będą musiały płacić podatek VAT od umów zlecenia i o dzieło zawieranych w ramach działalności wykonywanej osobiście - zdecydowała w środę komisja finansów publicznych. Komisja odrzuciła poprawkę zwalniającą tego typu przychody z podatku VAT.

Zmiany w kodeksie pracy
21.11.2003 9:45

KP
 / 
Zmiany w kodeksie pracy

Dnia 14 listopada br. Sejm uchwalił ostateczną wersję nowelizacji Kodeksu Pracy. Zmiany w prawie pracy wejdą w życie od 1 stycznia 2004 roku po podpisaniu noweli przez Prezydenta oraz po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Praca tymczasowa receptą na bezrobocie?
28.07.2003 10:32

PRACA
 / 
Praca tymczasowa receptą na bezrobocie?

9 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Ustawa trafiła teraz pod obrady Senatu i jeśli pomyślnie przejdzie cały proces legislacyjny będzie obowiązywała od 1 stycznia 2004 roku. Uchwalona ustawa ma na celu włączenie do polskiego porządku prawnego instytucji pracy tymczasowej. Nowe przepisy sprzyjać będą racjonalizacji i uelastycznieniu polityki zatrudnienia w firmach, co pozytywnie powinno wpłynąć na zwiększenie zatrudnienia.