ABC Emerytury

Wprowadzona z dniem 1 stycznia 1999 r. reforma systemu ubezpieczeń społecznych różnicuje zasady ustalania prawa do emerytury oraz jej wysokości w zależności od wieku ubezpieczonych.

Odrębne zasady przewidziane są dla trzech grup wiekowych:

  1. osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r.,
  2. osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.,
  3. osób urodzonych po 31 grudnia 1968 r.
Jakie zasady
Stare zasady Nowe zasady
Urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. Urodzeni po 31 grudnia 1968 r.
ac">Urodzeni po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.


Nowe zasady

Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1968 r. nabywają prawo do emerytury według nowych zasad niezależnie od faktu przystąpienia lub nieprzystąpienia do jednego z otwartych funduszy emerytalnych. Jedynym warunkiem jest osiągnięcie minimalnego wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn.
Prawo do emerytury według nowych zasad nie jest uzależnione od udowodnienia określonego minimalnego okresu ubezpieczenia.

Stare zasady

Zasady te dotyczą osób urodzonych przed 1 stycznia 1949 r. oraz niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

Szerzej na temat emerytur przyznawanych na dotychczasowych (starych) zasadach czytaj w dalszej części poradnika.

ZUS
Pochwal się na swojej stronie,
że czytasz Money.pl
Przejdź do kalulatorów Money.pl.
Drukuj ten artykuł.
Czytam Money.pl
wybierz inną datę »
Narzędzia