Goście o forum:

 

Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej
"Dzisiaj z Krynicy, jutro z Warszawy, ale także z Brukseli i ze Strasburga powinien popłynąć bardzo mocny głos, podtrzymujący na duchu tych wszystkich, którzy wierzą w sens integracji europejskiej, nie tylko w sens status quo, ale także dalszych działań na rzecz integracji".

 

Jerzy Buzek, były przewodniczący Parlamentu Europejskiego
"Forum w Krynicy zawsze było ważne, a teraz jest jeszcze bardziej istotne, bo chcemy jak najszybciej wyjść z kryzysu. A tutaj przedsiębiorcy, samorządowcy, politycy właśnie o tym radzą, jak wyprowadzić gospodarkę z kryzysu. A kilka lat temu zastanawialiśmy się jak osiągnąć wzrost gospodarczy na poziomie 5-6 procent i to się udało. Dlatego jestem przekonany, że dzięki temu forum będzie to możliwe jeszcze szybciej.

 

Aleksander Kwaśniewski, były Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej
"O forum można już mówić jako o instytucji zakorzenionej, uznanej, która odgrywa swoją rolę w Europie Środkowo-Wschodniej, a myślę, że i szerzej - w Europie. (...) Jestem przekonany, że takie spotkania są jak ziarno rzucone w glebę, które z czasem wydaje owoce. Wierzę, że owocem tym będzie lepsze porozumienie i zrozumienie, coraz ciekawsza i bogatsza oferta współpracy".

 

José Manuel Barroso, były przewodniczący Komisji Europejskiej
"Kryzys pokazał nam jak bardzo jesteśmy wzajemnie zależni od siebie w Europie i na świecie. Dług jednego kraju może mieć wpływ na całą Europę. W dobrych czasach, kiedy gospodarka się dobrze rozwijała państwa strefy euro nie czuły presji na dokonywanie reform. Euro było dla nich jak pigułka nasenna".

 

Dalia Grybauskaite, Prezydent Litwy
"Globalizacja nie pozwala czekać. Jeśli jakiś kraj albo firma nie chce konkurować z innymi, szybko wypada z gry. A konkurencja zmusza do rozwoju. 12, 15 lat temu pewnie wielu mieszkańców naszego regionu nawet nie widziało komputera, a dzisiaj używają ich nawet nasze wnuki".

 

Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC Polska
"Takie spotkania są bardzo potrzebnym w biznesie forum wymiany poglądów nie tylko dla osób zaproszonych do udziału w panelach, ale dla wszystkich uczestników, którzy spotykają się na krynickim deptaku. To także sposób na nawiązanie osobistych kontaktów, na których bazuje gospodarka rynkowa, a na deptaku rozmowy są bardziej bezpośrednie i szczere".

 

Nowy nagłówek