Forum Forum podatkowePIT

Koszt dojazdu do pracy

Koszt dojazdu do pracy

jagoda_paw / 2011-02-24 12:30
Witam!
Czy mogę wpisać jako koszty uzyskania przychodów koszt dojazdu do pracy, jeśli część tego kosztu finansuje zakład pracy, ta część jest wliczona do przychodów i opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.Proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam
Wyświetlaj:
belladonna / 2011-02-24 18:44 / Tysiącznik profesjonalny
Zamiast KUP ustawowych można wpisać koszty rzeczywiste na podstawie imiennych biletów miesięcznych... a co Ty masz na myśli, to ja nie wiem :_)
jagoda_paw / 2011-02-25 15:52
Dostałam zaświadczenie z zakładu pracy (załącznik do karty przejazdu), gdzie jest cena karty przejazdu 1980,00 oraz odpłatność pracownika (potrącenie przez listę płac) 990,00 i dofinansowanie zakładu pracy do pracowniczej karty przejazdu stanowiące przychód pracownika opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych 990,00.

Według broszury informacyjnej:
"Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej są niższe od wydatków na dojazd do zakładu lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w zeznaniu koszty te mogą być przyjęte przez pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi. Powyższej zasady nie stosuje się w przypadku, gdy pracownik otrzymywał zwrot kosztów dojazdu (z wyjątkiem, gdy zwrócone koszty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu)."

Dlatego pytam, czy mogę ten koszt przejazdu, czyli 1980,00 wpisać jako KUP.
belladonna / 2011-02-25 18:18 / Tysiącznik profesjonalny
"udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi" imienny bilet okresowy to na pewno bilet miesięczny (jest imienny i okresowy), a to co Ty posiadasz nie wiem czym jest :-)

Najnowsze wpisy