Forum Forum prawnePracy

Zmiana miejsca zatrudnienia w ramach jednej umowy o pracę a sfinansowania kosztów dojazdów przez pracodawcę.

Zmiana miejsca zatrudnienia w ramach jednej umowy o pracę a sfinansowania kosztów dojazdów przez pracodawcę.

lev / 2007-07-28 18:38
Mam podpisaną umowę o pracę na czas określony.
Miejscem pracy jest teren województwa, ale bez określonego stałego miejsca pracy.
Miejsce wykonywania czynności pracowniczych określane jest według polecenia przełożonego.

Czy pracodawca kierując mnie do pracy na terenie innej miejscowości, ale w ramach określonego w umowie województwa jest zobowiazany do pokrycia kosztów dojazdów?
Czy dojeżdzajać prywatnym samochodem do nowego miejsca pracy, oddalonego o 20 km od miejsca zamieszkania, pracodawca powinien płacić mi ryczałt za dojazdy?

Najnowsze wpisy