Forum Prawo - porady i tematy

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy.

Nieobecność nieusprawiedliwiona w pracy.

bozydar / 2007-03-19 09:28
Rano rozmawiałem z przełożonym żeby wpisał mi dzień wolny , następnego dnia zachorowałem i byłem na zwolnieniu L-4 , po tygodniu dowiedziałem się , żę ten dzień wolny nie został mi udzielony i mam dzień nieusprawiedliwiony , co w takiej sytuacji może zrobić pracodawca. Proszę o poradę.
Wyświetlaj:
infolinka / 2007-03-19 22:23
Witam,

W moim poprzednim miejscu pracy, było przyjęte że pracownik w pierwszym dniu swojej obecności w pracy, wypisywał druk urlopowy na tzw. "urlop na żądanie". L-4 też trzeba dostarczyc w przepisowym terminie, ale najlepiej jest wręczyc je pracodawcy w drodze od lekarza do domu.

Odnośnie pytania, co może zrobic pracodawca w Pana sytuacji? Moim zdaniem po takim zdarzeniu powinien się zastanowic, czy pracownik nie zacznie szukac nowego miejsca pracy. Jeśli ta informacja rozejdzie się po firmie, to inni pracownicy stracą do przełożonego zaufanie i przy okazji zaczną wychodzic skrywane urazy i lęki pracowników, a to źle wpływa na morale w miejscu pracy.

Kasia
pf82 / 2007-03-19 19:10
1. Pracownik ma prawo żądać, a pracodawca obowiązany jest udzielić, urlopu na żądanie w wymiarze nie większym niż 4 dni w roku kalendarzowym, przy czym pracownik musi zgłosić żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. (art. 167(2) Kodeksu Pracy) Przyjmuje się w doktrynie że pracownik nie musi uzasadniać swojego żądania.

Z pańskiego opisu wynika że dopełnił Pan obowiązku zgłoszenia żądania we właściwym terminie. A pracodawca był obowiązany udzielić Panu urlopu w wymiarze jednego dnia.

2. W przypadku gdy pracownik nie usprawiedliwił swojej nieobecności w pracy pracodawca może ukarać pracownika karą upomnienia, karą nagany, karą pieniężną ( jej wymiar nie może przekroczyć wymiaru wynagrodzenia jednodniowego, przy ukaraniu za nie usprawiedliwioną nieobecność w pracy- art. 108 par. 3 KP).

Karę nakłada pracodawca i zawiadamia na piśmie pracownika, informuje go w zawiadomieniu za co został ukarany i kiedy pracownik dopuścił się naruszenia obowiązku pracowniczego. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych.
Pracodawca informuje pracownika o prawie zgłoszenia sprzeciwu. pracodawcę wiążą terminy:
2 tygodnie od powzięcia wiadomości o naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych
3 miesiące od dopuszczenia się przez pracownika tych naruszeń
W tych terminach pracodawca musi zdążyć z karaniem pracownika (art 109 KP).

Pozdrawiam

Najnowsze wpisy