Forum Forum inwestycyjneSpółki

PointGroup SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez Dom Maklerski IDM SA

PointGroup SA zmniejszenie udziału w ogólnej liczbie głosów przez Dom Maklerski IDM SA

rob484 / 2008-11-12 23:50
Zgodnie z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 listopada 2008 roku Emitent otrzymał, od spółki Dom Maklerski IDM S.A. z siedzibą w Krakowie, zawiadomienie o następującej treści:

Zgodnie z art. 69 ust.1 pkt.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1530), Dom Maklerski IDMSA zawiadamia, iż w wyniku nabyć akcji rozliczonych w dniu 31 października 2008 roku, zmianie ulega procentowy udział głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group S.A. oraz w kapitale zakładowym spółki Platforma Mediowa Point Group S.A.
Przed zmniejszeniem udziałów na rachunkach Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 5 211 343 (słownie: pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) sztuk akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 5,01% w kapitale zakładowym spółki. Z akcji tych przysługiwało 5 211 343 (słownie: pięć milionów dwieście jedenaście tysięcy trzysta czterdzieści trzy) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 5,01% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

W dniu 31 października 2008 r. na rachunkach papierów wartościowych Domu Maklerskiego IDMSA znajdowało się 5 188 742 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa) sztuk akcji spółki Platforma Mediowa Point Group S.A., co stanowiło 4,99% w kapitale zakładowym spółki.
Z akcji tych przysługiwało 5 188 742 (słownie: pięć milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset czterdzieści dwa) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Platforma Mediowa Point Group A.A., co stanowiło 4,99% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki.

Raport bieżący 68/2008

kom espi mra

Źródło: PAP
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy