Forum Forum inwestycyjneSpółki

Ponad 50-proc. wzrost przychodów Platformy Mediowej Point Group

Ponad 50-proc. wzrost przychodów Platformy Mediowej Point Group

rob484 / 2008-11-14 22:35
Ponad 50-proc. wzrost przychodów Platformy Mediowej Point GroupO ponad 50 proc. wzrosły przychody ze sprzedaży Platformy Mediowej Point Group (GPW: POINTGROUP (PGM)) po III kwartale 2008 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Skonsolidowany zysk netto PMPG SA na koniec III kwartału przekroczył 5 mln 017 tys. Skonsolidowane przychody spółki wyniosły 44 mln 820 tys. zł. Mimo trudnego otoczenia ekonomicznego, PMPG zapowiada realizację strategii rozwoju i podtrzymuje prognozę wzrostu.

Dane III kwartału 2008 r.:W III kwartale 2008 r. przychody Grupy Kapitałowej Platformy Mediowej Point Group wynoszą 44 mln 820tys. zł, przewyższając o ponad połowę przychody osiągnięte w analogicznym okresie 2007 roku, który był jednym z najlepszych okresów w działalności spółki. Czynnikami wpływającym na dobry wynik spółki są rozszerzenie portfolio spółki o nowe tytuły prasowe oraz stałe poszerzanie oferty usług z zakresu komunikacji marketingowej, jak również wzmocnienie działań sprzedażowych poprzez restrukturyzację działu sprzedaży.


W III kwartale 2008 roku zysk netto jednostki dominującej wynosi 5mln 017 tys. zł. Wynik ten został osiągnięty m.in. dzięki wzrostowi sprzedaży spółek zależnych PMPG SA, przede wszystkim BTL Point Group oraz nowonabytych spółek Media Works oraz BMS. Osiągnięte wyniki potwierdzają że Grupa obrała właściwy kierunek rozwoju, a jej działania są źródłem dynamicznego wzrostu przychodów.


O ponad jedną trzecią wzrosły w stosunku do III kwartałów 2007 roku przychody BTL Point Group sp. z o.o., spółki zależnej PMPG działająca na rynku agencji reklamowych. BTL, jako agencja oferująca pełen zakres usług komunikacji marketingowej, stale rozszerza portfel klientów i generuje coraz większe zyski z dynamicznie rozwijającego się rynku eventów.


Wzrosły również przychody spółki Media Point Group, która generuje najwyższe przychody w ramach Grupy. Związane jest to głównie z coraz silniej zaznaczaną obecnością na rynku mediów, w szczególności prasy i magazynów, rosnącą liczbą wydawanych tytułów oraz wzrostem przychodów ze sprzedaży reklam.


O 85 % wzrosły w porównaniu z trzema kwartałami 2007 r. przychody drukarni GEMTEXT, które wynosiły 3 mln 425 tys. zł. Drukarnia GEMTEXT zakończyła pierwszy etap modernizacji i jest obecnie jedną z najnowocześniejszych średnich drukarni w okolicach Warszawy.


O 25 proc. wzrosły przychody AdMobile, agencji marketingu mobilnego należącą w 100 proc. do Platformy Mediowej Point Group. Oferta adMobile obejmuje m.in. kompleksową obsługe konkursów i loterii, fullfillment, kampanie push/pull (SMS, MMS, IVR, WAP), budowanie oraz zarządzanie bazami danych, premium SMS, bluetooth marketing, mKupony 2D, interaktywne gigaboardy oraz outsourcing technologiczny.


Istotną rolę w wynikach spółki odgrywają także wyniki nowonabytych (pod koniec II kwartału 2008 r.) spółek grupy Media Works i BMS - ich przychody wyniosły odpowiednio 5mln 396 tys. zł oraz 3mln 596 tys zł.


„Wyniki po III kwartałach pokazują, że strategia Platformy Mediowej Point Group miała solidne oparcie w rachunku ekonomicznym, analizie finansowej i zasobach spółki. Mimo trudniejszego okresu na rynku, zarówno w otoczeniu spółki, jak i na rynkach finansowych, PMPG utrzymuje trend wzrostowy, a przedstawione na początku roku optymistyczne prognozy dotyczące wyników spółki w 2008 r. nabierają realnych kształtów" - komentuje wyniki prezes Platformy Mediowej Point Group, Michał M. Lisiecki. Zwraca uwagę, że już w wynikach trzeciego kwartału widoczne są - tak jak oczekiwano i jak wielokrotnie podkreślał - korzyści wynikające z akwizycji nowych spółek i rozwoju grupy. Dodaje, ze spółka zamierza nadal rozwijać się zarówno przez akwizycje, jak i poprzez wzrost organiczny.Prezes PMPG SA podkreśla, że PMPG cały czas jest w fazie dynamicznego rozwoju i inwestuje w przyszłe zyski. Wskazuje też na akwizycje i inwestycje strategiczne dokonywane w trzecim kwartale, które jeszcze nie są widoczne w wynikach, ale które powinny przynieść istotny wzrost wyników w długim okresie. „Strategiczna inwestycja w spółkę Index Copernicus International, która ma potencjał globalny, oraz inwestycja w nowe segmenty na rynku mediów - to są inwestycje długoterminowe, z których oczekujemy dużego zwrotu, ale na pewno jeszcze nie w tym roku" - mówi.Strategia rozwoju PMPG SA zakłada m.in. szersze wykorzystanie posiadanych silnych marek mediowych, a także rozwój Grupy Kapitałowej poprzez akwizycje, które są realizowane od II kwartału 2008 r. Dzięki temu spółka może oferować coraz szerszy zakres usług w zakresie komunikacji marketingowej, a jednocześnie, wykorzystując efekt synergii pomiędzy spółkami grupy, optymalizować koszty i dywersyfikować ofertę dla klientów.Istotne wydarzenia w ramach Grupy Kapitałowej PMPG w III kwartale 2008 r.:Podwyższenie kapitału zakładowego PMPG SA:

21 sierpnia 2008 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w War
Wpisy na forum dyskusyjnym Money.pl stanowią wyraz osobistych opinii i poglądów ich autorów i nie powinien być traktowany jako rekomendacja kupna bądź sprzedaży papierów wartościowych. Money.pl nie ponosi za nie odpowiedzialności.

Najnowsze wpisy