Forum Forum prawneCywilne

Umowa zlecenie - wypłacenie składek ZUS i zapłata za zaległy urlop.

Umowa zlecenie - wypłacenie składek ZUS i zapłata za zaległy urlop.

skomentuj
marta0120 / 212.76.37.* / 2010-06-22 21:09
Witam,

Mam następującą sprawę. Pracowałam w pewnej firmie prawie przez 3 lata, podpisując co miesiąc umowę zlecenie. Chciałabym złożyć skargę/sprawę o wypłacenie zaległych składek ZUS, wypłacenie nleżnej mi kwoty za urlop oraz wydanie świadectwa pracy.
Chciałam się dowiedzieć gdzie mam się udać w tym celu i jakie dokumenty mam przygotować?

Z góry dziękuję za odpowiedź.
wiwan / 2010-06-24 10:08
Rozumiem, że chodzi Pani o ustalenie faktycznego "istnienia stosunku pracy" przez te 3 lata, mimo że nominalnie były do umowy cywilno-prawne (zlecenia).
Jeśli zatem są ku temu przesłanki, tzn. mamy do czynienia z sytuacją taką, że: "zatrudnienie wyczerpujące znamiona stosunku pracy jest zatrudnieniem w ramach stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy, jest regulacją prawa materialnego, dającą pracownikowi prawo domagania się ustalenia przed sądem, że każda umowa cywilno-prawna ma charakter stosunku pracy, bez potrzeby udowadniania interesu prawnego, błędu przy zawieraniu umowy, czy też przyczyny kwestionowania cywilistycznej zasady swobody zawierania umów."

W pozwie należy powołać się na art. 22 Kodeksu Pracy (treść: kodeksu:http://prawo.money.pl/akty-prawne/ujednolicone-akty-prawne/kodeks-pracy)

Roszczenie o ustalenie istnienia stosunku pracy może być rozpoznane tylko przez sąd pracy. Zatrudniony powinien skierować swój pozew do sądu rejonowego właściwego ze względu na:

* swoje miejsce zamieszkania albo
* miejsce wykonywania pracy albo też
* położenie zakładu pracy.


Wybór sądu jest możliwy ze względu na obowiązującą w sprawach pracowniczych tzw. właściwość przemienną. Sprawy z zakresu prawa pracy są- co do zasady- zwolnione z opłat sądowych.

W pozwie powód powinien wnieść o ustalenie istnienia stosunku pracy. Może również domagać się zasądzenia zapłaty wynagrodzenia wraz z dodatkiem za nadgodziny, wypłaty premii wynikającej z regulaminu, czy też np. wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
skomentuj

Najnowsze wpisy