Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) -0,28% +0,79% +0,82% +1,87% +4,48% +7,87% +5,23% +6,57%
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,76% +1,26% +1,65% +2,39% +5,15% +7,54% +10,26% +15,03%
Data aktualizacji: 2021-08-18, Źródło danych: Notoria