Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Euro (EUR) -1,49% -1,75% +0,43% +0,04% -0,35% +2,47% +0,98% -0,37%
Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych +0,51%              
Data aktualizacji: 2019-10-22, Źródło danych: Notoria