Porównanie stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych
Porównanie stóp zwrotu: fundusze krajowe - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
UniFundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz UniEuro (EUR) -0,55% -0,95% +0,05% -0,13% +2,64% +1,10% +1,35% +0,40%
Data aktualizacji: 2019-04-19, Źródło danych: Notoria