Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
Fundusze inwestycyjne
  wyszukiwanie zaawansowane
Allianz Aktywnej Alokacji
Inwestycje funduszu: Allianz Aktywnej Alokacji
Typ funduszu Krajowy - mieszany / aktywnej alokacji (Polska)
Waluta rozliczeniowa PLN
Polityka lokacyjna Subfundusz inwestuje (do 80%) aktywów w akcje, (od 20%) w instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i NBP jak też przez innych emitentów.
Minimalna wpłata 200 PLN
Opłata za zarządzanie -
Kup on-line Poznaj opinie ekspertów szybko i bezpłatnie!
Nazwa 1 mies. 2 mies. 3 mies. 6 mies. 12 mies. 18 mies. 24 mies. 36 mies.
Allianz Aktywnej Alokacji +4,23% +4,60% +6,69% +20,38% +59,23% +42,94% +33,16% +30,83%
Prowizje pobierane przez fundusz: Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji
Prowizje pobierane przy zakupie (1)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta Opłata dystrybucyjna (1)*
0,00 9999,99 PLN 3,00 %
10000,00 25000,00 PLN 2,50 %
25000,00 50000,00 PLN 2,00 %
50000,00 100000,00 PLN 1,50 %
100000,00 250000,00 PLN 1,00 %
250000,00 500000,00 PLN 0,75 %
500000,00 - PLN 0,50 %
(1)* - prowizja pobierana jednorazowo od wpłat za nabycie jednostek uczestnictwa; pomniejsza ona wartość środków przekazanych do zarządzania funduszów.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.


Prowizje pobierane przy odkupieniu (2)* jednostek uczestnictwa
Kwota od Kwota do Waluta powyżej 0 lat
0,00 9999,99 PLN -
10000,00 25000,00 PLN -
25000,00 50000,00 PLN -
50000,00 100000,00 PLN -
100000,00 250000,00 PLN -
250000,00 500000,00 PLN -
500000,00 - PLN -
(2)* - prowizja pobierana przy odkupieniu jednostek przez Fundusze jako procent od wartości jednostek podlegających odkupieniu.
UWAGA! Zestawienie nie uwzględnia promocji wporwadzanych przez TFI.
mies.